www.jufjanneke.nl


0
GD Star Rating
loading...

Haal meer uit je combinatiegroep 2/3

Janneke 30 september 2022

Ik draai nu een jaar of zeven combinatie 2/3. In het begin uit nood geboren maar het is ook lange tijd een visie van de school geweest. Het is een mooie manier om de overgang tussen de kleuters en groep 3 soepeler te laten verlopen. Inmiddels verandert dat wel wat want niet iedere leerkracht voelt zich fijn bij deze combinatie en heeft moeite om het organisatorisch voor elkaar te krijgen. Toch ben ik persoonlijk erg blij met deze groep en combinatie. Het is hard werken en je moet er als leerkracht ingroeien maar dat lijkt inmiddels goed te lukken. Het is prachtig om te zien hoe zowel groep 2 als groep 3 ieder zich op hun eigen manier ontwikkelt maar toch ook veel samen doet.

Toen ik begon met deze combi heb ik een aantal trainingen gevolgd en het boek; Combinatiegroep 2/3, doen! gelezen. Alles bij elkaar heeft het me wijzer gemaakt en handvatten geboden om er een eigen draai aan te geven.

Deze week ontving ik het boek: Haal meer uit je combinatiegroep 2/3! van Cobi Visser en Frieda Meints. Hier ben ik natuurlijk erg nieuwsgierig naar! Er is immers altijd wel iets bij te leren en te ontdekken. Door deze review wil ik jullie laten weten wat het boekje te bieden heeft zodat je kunt beslissen of je het al dan niet wilt aanschaffen. Het boek is gericht op IB-ers van de school maar daarnaast ook prima geschikt voor leerkrachten die met deze groep te maken hebben of zich erin willen verdiepen.

Haal meer uit je combinatiegroep 2/3!

Dit is het vervolg op; Combinatiegroep 2/3, doen. Onderaan dit bericht zie je de link naar die review. 

Het boekje bestaat uit acht aanraders die elk een hoofdstuk vormen. Vaak komt terug dat je deze groep toch als één groep moet gaan zien en dat het voor beginnende leerkrachten belangrijk is om de methodes die er zijn, in ieder geval één jaar te volgen. Dan weet je wat er verwacht wordt en later kun je daar meer mee spelen en vervangende activiteiten zoeken.
Het boek start met aanrader 1. Spelenderwijs leren. Het succes van een combinatiegroep 2/3 staat of valt met het concept spelenderwijs leren. Dat past bij het leren van jonge kinderen. Zij leren door te spelen. Hiervoor is wel nodig een rijke speelomgeving, handelend en spelend bezig kunnen en mogen zijn en daarbij zoveel mogelijk zintuigen gebruiken. Hoe combineer je dat dan met een methode in groep 3? Als je een beeld hebt hoe de methode werkt, kun je veel opdrachten uit werkboeken inwisselen door spelactiviteiten. Het is wel belangrijk om de effectieve leertijd te bewaken.

Aanrader 2 gaat over leerlijnen en doelen. Er zijn nogal wat leerlijnen en doelen, hoe ga je daar in een combinatiegroep mee om? In groep 2 werk je met een leerlingvolgsysteem waarin de leerlijnen zijn verwerkt en in groep 3 vaak met methodes waarin overigens ook een leerlijn zit verwerkt. Als je kennis hebt van de leerlijnen van groep 2 en 3 maar ook wat daarvoor en daarna komt, kun je veel leerlijnen uitzetten in hoeken. Door een ambitieuze groepsstandaard vast te stellen weet je waar je naar toe werkt.

Zorg dat er tijd is georganiseerd om de lesstof aan te bieden en te verwerken. Aanrader 3 gaat over goede organisatievormen want daar staat of valt deze combinatiegroep mee. Er worden zes organisatievormen besproken die goed werken in groep 2/3. Elke organisatievorm is voorzien van praktijkvoorbeelden.

Hoe werk je met hoeken in de combinatiegroep 2/3? In aanrader 4 staan er veel praktische tips om hoeken in de groep meer tot een succes te maken. Er moet een doorgaande hoekenlijn in zitten. Een aantal hoeken is vast en een aantal hoeken verandert per thema. Door de doelen die aan bod moeten komen, in hoeken te verwerken creëer je verwerkingsmogelijkheden en ook meer rust. Maak hoeken effectief door ze aan te laten sluiten bij een doel waar je mee bezig bent en zorg voor differentiatie zodat beide groepen er aan de slag kunnen.

Een speelleerplein biedt veel mogelijkheden om spelenderwijs te leren. Aanrader 5 vertelt over het leerplein waar kinderen samenwerkend en groepsdoorbrekend kunnen leren. Deze keuze kan gemaakt worden als er ruimtegebrek in lokalen is, het kan een didactische keuze zijn of een plek waar kinderen spontaan met en van elkaar leren. Een visie op spelen van jonge kinderen is leidend bij de keuze voor een speelleerplein. Routines zijn bij een speelleerplein van belang om het tot een succes te maken.. Een coördinator is ook aan te bevelen om de spelkwaliteit van de hoeken op het plein in de gaten te houden.

Aanrader 6 gaat over het taalleesonderwijs in deze groep. Er zijn drie aanpakken; uitgaan van een leesmethode, de leesmethode met verschillende startmomenten en natuurlijk leren lezen. Bij elke aanpak is een eigen antwoord op het omgaan met verschillen. Elke aanpak vereist ook een gedifferentieerde aanpak in de groep.

Naast het taalleesonderwijs is ook het rekenonderwijs een belangrijk vakgebied. In aanrader 7 leer je dat het rekenonderwijs vooral handelend bezig zijn is. Hou wel de verschillende niveaus in het oog. Hou het handelingsmodel vast als leidraad. Memoriseren en automatiseren moet dagelijks gepland worden. Het oefenen van de tafels 1 t/m 10 lijkt me echter meer een opdracht voor groep 4 en verder. Ook rekenspellen spelen is een mogelijkheid om het geleerde te oefenen.

De school waar alles goed gaat. Dat wil toch iedereen? Wat zijn de succesfactoren voor een school en een groep waar alles goed gaat? In aanrader 8 wordt het geheim verklapt van de succesfactoren van zo’n school. Er worden er tien genoemd waar iedereen voordeel mee kan doen en laat je niet verleiden tot valkuilen als de groep die te groot, te druk, te veel lesuitval, het niveau van de kinderen, etc. Leg je hier niet bij neer en blijf zoeken naar goede resultaten.

Wat heb je aan dit boek?

Doordat ik al jaren deze combinatiegroep heb, verval je snel in hetzelfde ritme en werkwijze als andere jaren. Niet dat deze niet goed waren maar dit boekje heeft een verfrissende werking. Je laat alles even de revue passeren en kijkt of er toch nog zaken anders georganiseerd kunnen gaan worden.
Zo pak ik de rekenhoek op en ga daar mee aan de slag evenals het rekendictee en de mogelijkheden om meer zaken van groep 3 in de hoeken te stoppen zodat groep 2 er wat mee kan doen en groep 3 het kan verwerken. Wat ik ook meeneem is om groep 3 elke week een rekendictee te geven. Daarin kunnen veel oefeningen herhaald worden. Kinderen van groep 2 die hier aan toe zijn, kunnen gewoon meedoen. 

Kijk vooral ook even naar de presentatie van de schrijfsters op YouTube

Je haalt uit dit boekje toch weer wat nieuwe, andere ideeën om toe te passen in jouw eigen combinatiegroep 2/3! Ook voor IB-ers is het een goede aanvulling met veel tips waar je op moet letten en in de gaten houden.

Combinatiegroep 2/3, doen!

 Voor dit boekje, zie deze review; Combinatiegroep 2/3, doen!

GD Star Rating
loading...

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!