www.jufjanneke.nl


0
GD Star Rating
loading...

Close Reading

Janneke 10 augustus 2019

Ik vind het belangrijk om op de hoogte te blijven en neem jullie graag mee in nieuwe ontwikkelingen! Daarom deze keer een bericht over Close Reading. Close Reading is een vorm van begrijpend luisteren en lezen waarbij er dieper in de tekst gegraven wordt. De tekst staat centraal en niet het leren van leesstrategieën. Deze aanpak is geschikt van groep 1 tot en met groep 8. In het boek wordt de werkwijze beschreven: het nauwkeurig en analytisch lezen van of luisteren naar gevarieerde, complexe informatieve en verhalende teksten. Het is een manier om kinderen voor te bereiden op een leven lang leren. Dit is het meest effectief als deskundige leerkrachten dit proces sturen en begeleiden. Er is dus een leerkracht nodig doe modelt, hardop denkend voor doet en discussies voert met de leerlingen.

Hoe werkt het?
In de eerste sessie wordt de tekst gelezen/voorgelezen en bedenk je wat er gebeurt, over wie het gaat en waar het zich afspeelt. In de tweede sessie gaat het er meer om wat de tekst beteent, welke moeilijke woorden er staan en wat deze betekenen en welke belangrijke details staan er in om het verhaal goed te leren begrijpen. De derde keer ga je meer in op wat de tekst eigenlijk zegt en wat onze eigen mening er over is.

In groep 1 kun je met deze strategie starten door aan de slag te gaan met prentenboeken en dan bij voorkeur boeken met informatieve teksten. Het is van belang dat teksten regelmatig herhaald worden. Vooral jonge kinderen vinden dit heerlijk! Hoe vaak vragen ze niet of je het verhaal nog een keer voor wilt lezen. Leerkrachten die met deze werkwijze werken, ervaren dat de wat oudere kinderen preciezer gaan lezen. Kinderen maken aantekeningen bij de tekst en daardoor structureren ze de informatie en monitoren ze hun begrip.

Een goede reden om meer te weten over Close Reading.

Hoofdstuk 1 gaat over tekstcomplexiteit, de moeilijkheidsgraad van een tekst. Er zijn verschillende factoren die een tekst complex maken. In dit hoofdstuk vind je een schema waarmee je een tekst kunt analyseren op complexiteit

Hoofdstuk 2 gaat meer in op wat Close Reading nu eigenlijk is. De kernelementen zijn; leerlingen worden onderzoekers van de tekst, ze lezen de tekst meerdere malen, de leerkracht stelt testgerichte vragen die zorgen dat kinderen gericht zijn op de inhoud van de tekst en het is een manier van lezen die ingezet kan worden naast andere leesvormen. Het doel van Close Reading is dat leerlingen inzicht krijgen in wat er in de tekst gezegd wordt, hoe het gezegd wordt en wat de bedoeling van de schrijver daarmee is of wat de betekenis van de tekst is.
Close Reading bestaat uit minstens drie sessies van lezen en herlezen. Hoe moeilijker de tekst hoe meer sessies nodig zijn.
Er wordt in dit hoofdstuk een mooi voorbeeld gegeven voor groep 1 tot en met 4 van het boek: Bang Mannetje. Zo krijg je een goed beeld van de werkwijze.

Hoofdstuk 3 geeft een beeld hoe je de sessies kunt voorbereiden en uitvoeren. Er worden voorbeelden gegeven om goede tekstgerichte vragen te leren stellen. Ook hier worden voor alle groepen duidelijke voorbeelden gegeven die je kunt toepassen in je klas.

Close Reading is goed te gebruiken bij alle vakgebieden. In hoofdstuk 4 laat zien dat begrijpend lezen raakvlakken heeft met andere vakken en dus niet een apart vak is. Zijn kinderen gewend om deze werkwijze toe te passen, dan kunnen ze het overal gebruiken.Ook is er een schema met tekstvoorbeelden voor alle groepen waar de verschillende vakgebieden voor komen.

Close Reading is een krachtig middel bij de ontwikkeling van mondelingen en schriftelijke taalvaardigheid. In hoofdstuk 5 krijg je inzicht in een sessie waar communiceren door spreken, luisteren en schrijven als onderdeel van het Close Reading proces uitgewerkt wordt aan de hand van voorbeelden.

Hoofdstuk 6 laat zien hoe je kunt beoordelen en monitoren tijdens en na de sessies. Wat hebben de kinderen wel of niet begrepen tijdens de sessies.

Wat vind ik van het boek?
Het geeft een goed beeld van het verschil tussen Close Reading en begrijpend luisteren en lezen. Er staat veel informatie in waardoor je het best een paar keer moet lezen. Ik ben zelf echt van de praktijk en wil dan ook graag meteen voor me zien hoe ik het in de groep kan aanpakken. Daarom is het fijn dat er in elk hoofdstuk voorbeelden gegeven worden van de werkwijze in de onderbouwgroepen maar natuurlijk ook die van andere groepen. Door het inzetten van coöperatieve werkvormen werkt het goed in kleine groepjes. In de onderbouwgroepen wordt de tekst meerdere keren voorgelezen of in groep 3 misschien al zelf gelezen waarna er door middel van vragen dieper op de tekst wordt in gegaan. Het is niet helemaal te vergelijken maar ik zie wel een aantal overeenkomsten als je al werkt met mindmappen. Dan ga je eerst bekijken wie er in het boek voorkomen en waar het zich afspeelt. Daarna kijk je wat het probleem is en welke oplossing er uiteindelijk is. Dat doe je ook in meerdere lessen. Ook dan graaf je dieper in de tekst. Toch wil ik in het komende schooljaar meer van Close Reading gaan toepassen naast het werken met mindmappen. Het heeft zeker waarde omdat je meer met de teksten bezig bent en hier betekenis aan geeft. Daardoor is het duidelijker voor kinderen en werk je aan een grotere woordenschat waardoor de teksten beter begrepen worden.

Ik wil het gaan inzetten na een les: de vraag van vandaag. Vaak willen kinderen over een onderwerp nog meer weten. Een goede manier om een boek te gebruiken op de Close Reading wijze.

Wil je het boek ook bestellen? 

GD Star Rating
loading...

Close Reading, 4.0 out of 5 based on 1 rating

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!