www.jufjanneke.nl


0
GD Star Rating
loading...

Begrijpend luisteren

Janneke 22 augustus 2015

Begrijpend luisteren, ik heb er wel van gehoord en dacht dat ik het ook wel deed. Op mijn opleiding voor Specialist Jonge Kind werd daar aandacht aan besteed en toen ontdekte ik dat ik het op die manier helemaal niet deed en dat ik bovendien de toegevoegde waarde nooit heb gezien. Deze is er echter wel degelijk!

Kortgeleden is de werkmap begrijpend luisteren en woordenschat van het CPS uitgekomen. Omdat ik door mijn opleiding meer wilde doen met begrijpend luisteren en omdat ik geïnteresseerd ben in nieuwe materialen in de onderbouw, maakt deze map mij nieuwsgierig.

Inhoud van de map

De map bestaat uit zeven delen: De theorie, het format: schakel tussen theorie en praktijk, de activiteiten: aan de slag in de praktijk, werkvormen, werkbladen, bijlagen en de gebruikte literatuur. De map is geschikt voor de peuters t/m groep 3.

Begrijpend luisteren: dat doe je toch al, dacht ik? Je leest voor, stelt vragen en daar luisteren de kinderen betrokken naar. Toch is daar nog veel meer uit te halen heb ik ontdekt na het lezen van deze map.

Voorlezen helpt kinderen om begrijpend te leren luisteren. Daardoor neemt de kennis van het kind toe. Dat is belangrijk voor de kennis van de wereld, de kennis van de taal, de kennis van woorden en de metacognitieve kennis (het leren sturen van het latere leesproces met behulp van strategieën). Hoe meer de kinderen kennis opdoen van de wereld om hen heen en over de taal, des te meer groeit de woordenschat en begrijpen ze meer.

In groep 4 t/m 8 leren kinderen begrijpend lezen. Begrijpend luisteren gaat daaraan vooraf. Begrijpend luisteren is het vermogen om geschreven teksten te begrijpen. Hierin is modeling erg belangrijk. Hierbij wordt hardopdenkend voorgelezen waarbij de leerkracht zelf al betekenis geeft aan de tekst en hier hardop over praat met de kinderen. Daardoor leren de kinderen wat jij ermee bedoelt en wat moeilijke woorden betekenen.

Voorlezen; dat doet de leerkracht. De kinderen luisteren hier. Bij hardopdenkend voorlezen/modeling; denkt de leerkracht het voor en bij interactief voorlezen wordt door de kinderen en de leerkracht samen uitgewisseld en gesproken. Interactief voorlezen is in interactie samen nadenken over de tekst. 

Om dit te doen, zijn wel vaardigheden nodig: Je moet hardopdenkend kunnen voorlezen, de kinderen kunnen begeleiden met behulp van vragen stellen en het gesprek houden en kennis hebben van tekstaspecten. In deze map vind je alle uitleg die je daarbij nodig hebt.

In het tweede deel staat hoe je het format kunt gebruiken en staat een voorbeeld helemaal uitgeschreven. Aangeraden wordt om deze vorm te doen in kleine groepen van 2 a 4 kinderen omdat dan de concentratie van de kinderen groter is, maar andere mogelijkheden zijn er natuurlijk ook. Ook daarvoor worden tips gegeven

In deel drie staan verschillende uitgewerkte activiteiten om mee te oefenen. Deze 25 activiteiten zijn gebaseerd op 14 prentenboeken, 4 informatieve boeken, 3 gedichten en 4 verhalen. Daardoor kun je op allerlei verschillende manieren ervaren hoe je met de klas begrijpend luisteren kunt oefenen. Het leuke is dat het allemaal bekende, leuke boeken zijn als: de Gruffalo, Boer Boris gaat naar zee, Gewoon Gek, Max en de Maximonsters, etc.

Deel vier van de map bestaat uit een overzicht van de werkvormen die je kunt gebruiken. Er zijn werkvormen t/m groep 2 en ook voor groep 3.

De werkbladen die in deel 5 zitten, zijn bedoeld om te gebruiken bij de boeken die je hebt behandeld. Dit kunnen de boeken zijn die beschreven worden in de voorbeelden maar ook andere boeken.

In de bijlagen in deel 6 vind je de doelen van de taalontwikkeling van het jonge kind, het format welke je zelf kunt gebruiken bij de voorbereiding van jouw les, een groepsplan en stappenplan om te gebruiken bij peuters, een weekschema begrijpend luisteren voor groep 1 en 2, een formulier groepsplan taal, bouwstenen voor een beleidsplan. een observatieformulier begrijpend luisteren voor peuters en voor groep 1, 2 en 3

Waarom zou je deze map moeten aanschaffen?

Voorlezen, dat doen we toch allemaal? Voorlezen is ontzettend belangrijk. Kinderen genieten van de mooie verhalen en leren daar nieuwe woorden en ook leven ze zich helemaal in in de hoofdpersoon/personen van het boek. Dat moet ook absoluut zo blijven! De bedoeling van deze map is niet dat we die fase overslaan. Het is alleen wel belangrijk dat je ook eens een stap verdergaat en met de kinderen dieper een boek induikt dan je misschien in het verleden deed.

Deze map bevat de theorie maar ook heel veel praktijkvoorbeelden om in de klas aan de slag te gaan met begrijpend luisteren aan de hand van verfrissende ideeën rondom bekende boeken!

Bestellen

GD Star Rating
loading...

Begrijpend luisteren, 3.0 out of 5 based on 2 ratings

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!