www.jufjanneke.nl


0
GD Star Rating
loading...

Contacten met ouders

Janneke 14 juli 2014

In de klas heb je veel contact met de kinderen van je groep. Daarnaast is het erg belangrijk voor ouders om te weten hoe het met je kind gaat. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor:

Contact

Op veel scholen mogen de ouders hun kinderen even in de klas brengen. Dat is altijd al een goed moment om de ouders even te zien, een korte vraag te stellen en te horen of er iets bijzonders is. Wees hier wel duidelijk in naar ouders toe: je bent er op dat moment voor de kinderen dus voor lange gesprekken is gewoon geen tijd en ruimte. Heb je het gevoel dat ouders wat meer tijd nodig hebben, geef dan meteen een moment aan waarop dat kan. Zeg dat je begrijpt dat de ouders ergens mee zitten of dat ze antwoord op een vraag willen hebben maar dat je op dat moment met de kinderen aan de slag moet. 

Als kinderen naar buiten gaan is er weer zo’n korte mogelijkheid tot contact. Vaak heb je dan meer tijd en ruimte om vragen of opmerkingen van ouders te beantwoorden. Wees helder naar ouders toe, dat voorkomt onbegrip.

Huisbezoek

In de kleutergroepen hebben we er voor gekozen om in groep 1 een keer op huisbezoek te komen. De reden daarvan is dat je verder eigenlijk niet de mogelijkheid hebt om eens bij een kind in zijn eigen woonomgeving te kijken. En dat is juist zo leerzaam! Kinderen vinden het bovendien erg leuk als juf of meester even langs komt. Ik maak van tevoren een lijst met data en tijden waarop ouders kunnen reageren. Ik plan voor elk kind een half uur in. Dat geef ik aan op de lijst zodat ouders dat ook weten en er rekening mee kunnen houden. Tijdens het huisbezoek bespreken we vaak hoe het in groep 1 gaat met het kind. Ook hebben we een kijklijst die we samen bespreken. Deze kijklijst is door ouders van tevoren ingevuld. Je kunt zo goed zien of het kind thuis en op school anders is of niet. Verder zie je een kind in zijn eigen vertrouwde omgeving en dat zegt een heleboel! Ook kun je opmerkingen van een kind dan makkelijker plaatsen.

Contactmoment

Wij plannen drie keer per jaar een contactmoment met ouders. Voor zo’n moment rekenen we altijd tien minuten. Ik heb zelf een schema met altijd een marge van vijf minuten tussen elk gesprek.Je kunt gebruik maken van de volgende tips: 

  • Zorg voor jezelf even voor een pauze tussen de lessen en de oudergesprekken
  • Leg een kleedje op tafel of zet een bloemetje neer
  • Zorg dat je van tevoren een gespreksverslag klaar hebt liggen en alle relevante gegevens
  • Ga zo zitten dat je naast de ouders zit in plaats van tegenover elkaar
  • Laat de ouders ook aan het woord: vraag ze hoe zij denken dat het gaat en of ze aan het eind van het gesprek nog vragen hebben
  • Probeer te begrijpen dat het voor ouders niet leuk is om te horen dat het met het kind niet goed gaat, leef je in in de ouders
  • Het is niet erg als het even stil is

Oudergesprek

Als het probleem groter is om in tien minuten te bespreken, maak je een andere afspraak met de ouders. Doe dit voor de andere gesprekken aan. Geef bij de uitnodiging duidelijk aan wat het onderwerp van het gesprek zal zijn. Dan kunnen ouders zich er ook wat op voorbereiden. Willen ouders een gesprek met jou dan is het ook goed om vast te weten wat het onderwerp zal zijn. Vraag daarna! Zo kun je jezelf er op voorbereiden en kun je relevante gegevens opzoeken. Is het een spontaan gesprek en heb je nog niet duidelijk een antwoord in kaart, zeg dit aan de ouders en kom er op een ander moment op terug.

Zorg voor een gesprek dat je alle relevante gegevens klaar hebt liggen! 

Geef ouders duidelijk aan wat het probleem is en geef de ouders ook de tijd om te reageren.
Dit zal niet altijd positief zijn maar ga daar professioneel mee om. Laat gerust stiltes vallen.

Het kan ook wel handig zijn om een doosje tissues in de buurt te hebben.

Eindig een gesprek altijd positief! Geef aan dat er een probleem is maar dat er gewerkt gaat worden aan een oplossing! Een grapje of een leuk voorval van het kind op het eind kan ook goed helpen om de sfeer te verbeteren.

GD Star Rating
loading...

Contacten met ouders, 4.0 out of 5 based on 1 rating

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!