www.jufjanneke.nl


Schooldocumenten

 

Vaak krijg ik het verzoek om documenten als word document te verzenden. Op die manier kunnen de documenten gebruikt en bewerkt worden. Tegen betaling van 1,50 euro per document is dat mogelijk. Stuur een mail naar het contactadres met daarin het verzoek en de documenten waar belangstelling voor is. Je krijgt dan een mail retour met het bedrag, het rekeningnummer en een bestelnummer.
Na ontvangst van het bedrag, worden de documenten per mail verzonden.

Leerlingen op school:

Nieuwsboekje voor groep 1 en 2

Als ouders hun kinderen naar onze school laten gaan, krijgen ze van mij altijd een extra nieuwsboekje. Hierin staat extra informatie speciaal voor groep 1 en 2: het gaat over de dingen die overdag op school gebeuren en meer wetenswaardigheden. Vaak zijn ouders hier goed over te spreken. (download hier het nieuwsboekje voor groep 1 en 2)

Vaardigheden, volgen en toetsen van kinderen:

Beredeneerd aanbod in de kleutergroep

Voor leerkrachten is het in de kleutergroepen handig als er een leidraad aanwezig is, in de vorm van een beredeneerd aanbod. Ik ben hier mee bezig geweest en heb voor onze kleutergroepen een beredeneerd aanbod gemaakt en een jaarplanning. In het beredeneerd aanbod staat:

Inhoud:

1. Visie op onderwijs
2. Vertaling van de visie naar de praktijk
3. Observeren, registreren, rapporteren en planmatig uitvoeren van de zorg
4. Doorgaande lijn
5. Kwaliteitsontwikkeling/directe instructiemodel
6. Aanbod in de kleutergroepen
7. Leerlijnen in groep 1 en 2
8. Wat moet er nog gebeuren
9. Bijlagen

In de jaarplanning staat beschreven in welke week we wat aan welk vak doen. Ideaal om als uitgangspunt te gebruiken.
Mocht je belang hebben bij het beredeneerd aanbod, dan kun je tegen betaling van 5 euro, een word document ontvangen met de tekst van het aanbod. Voor 5,00 ontvang je de jaarplanning als word document zodat je het geheel naar je eigen school kan aanpassen. Stuur mij een mail en geef hierbij aan wat je wilt bestellen, dan ontvang je een rekeningnummer, na ontvangst van de betaling, krijg je het document/de documenten retour.

Inmiddels draaien we al heel wat jaren een combinatiegroep 2/3. Daarom heb ik nu ook een jaarplanning voor deze twee groepen. Daar staan alle doelen en vakgebieden in vermeld en meteen een planning wanneer iets aan de orde geweest moet zijn. Het beredeneerd aanbod formulier is ook aangepast op groep 1 tot en met 3. Geef gerust aan of je hier belangstelling voor hebt.

Checklist vaardigheden voor kleuters

We gebruiken om de OGO vaardigheden van de kinderen te volgen de observatieformulieren van Horeb. Toch hebben we ervaren dat het goed is om een checklist te gebruiken waarop alle vaardigheden staan aangegeven. Vandaar dat we nu naast de observatieformulieren deze checklisten gebruiken:

Groepsplan/ontwerpschema

In de klas gebruik ik bij de voorbereiding van een thema een ontwerpschema. Om te zorgen dat ik de kinderen in verschillende vaardigheden begeleid, gebruik ik dit groepsplan in combinatie met het ontwerpschema; ontwerpschema/groepsplan

Beslissingenformulier overgang groep 1 – 2

Kinderen van groep 1 die in oktober – november – december op school gekomen zijn, moeten eigenlijk overgaan naar groep 2 en daarna naar groep 3. Als je de ontwikkeling goed volgt, kan het beter zijn om een kind de tijd te gunnen om zich te ontwikkelen. Voor anderen is dit niet echt nodig. Waar let je op?  (Beslissingenformulier groep 1 – 2).

Sociogram voor groep 1 en 2

Het is goed om zo nu en dan te bekijken hoe de sociale verhoudingen liggen in de groep. We hebben daarom een sociogram ontwikkeld dat je hierbij kunt gebruiken. Het is gebaseerd op hele eenvoudige vragen en je hebt het zo afgenomen bij de kinderen. We hebben gemerkt dat het een goed beeld geeft. Je weet dan waar je in je groep aan moet werken.

Logopedietest

Toen ik , lang geleden, op de opleiding zat, kregen we de opdracht om een logopedietest te maken. Die test heb ik inmiddels heel wat gebruikt. Ook collega’s zijn er enthousiast over. De logopedietest was echter wel toe aan een nieuw jasje. Dat is nu gebeurd. In die test staan plaatjes van woorden. Die woorden moeten de kleuters zeggen en op een scorelijst, kun je opschrijven of de verbindingen goed of niet goed worden uitgesproken. Op de scorelijst en bij de plaatjes staat duidelijk waar je op moet letten en welke letterverbinding aan de orde is. Geef een kopie van het scoreformulier erbij dan weet de huisarts/logopedist meteen wat het probleem is. 

Overgang groep 2 naar 3

Beslissingenformulier overgang groep 2 naar 3

De overgang van groep 2 naar groep 3 is een hele belangrijke stap. Ik heb een formulier ontwikkeld waarbij je de overwegingen die leiden naar deze overgang duidelijker in beeld kan brengen. Dit formulier kan gebruikt worden bij twijfels of de overgang naar groep 3 een goede stap in de ontwikkeling is. (Beslissingenformulier groep 2 – 3)

Overgang van groep 2 naar groep 3

Dit is een belangrijke overgang. De leerkrachten van de kleutergroepen weten heel goed wat voor een kind het beste is. Zij hebben de kinderen ook minstens twee jaar in de klas gehad en hebben de ontwikkeling goed kunnen volgen. Op de Anne Frankschool hebben we een protocol ontwikkeld dat we volgen bij deze overgang. (download hier het bestand)

Ouders op school:

Enquête voor ouders

Op onze school geven we een keer in de vier jaar een vragenlijst mee aan de ouders. Hierin staan allerlei vragen over het schoolgebouw, de lessen, de sfeer, de visie etc. We vragen ouders dit in te vullen en op school weer in te leveren. Hiervan maken we dan een verslag. In dit verslag komt te staan hoe de ouders over onze school denken, welke verbeterpunten er zijn en wat we er aan gaan doen. (download hier de ouder-enquête)

Protocollen:

Protocol zittenblijven en overgaan

Niet alleen de overgang van groep 2 naar groep 3 is belangrijk, ook de andere overgangen verdienen ruim de aandacht. Op de Anne Frankschool hebben we daarom een protocol ontwikkeld om deze overgangen goed te blijven volgen. Je kunt ook formulieren vinden die je kunt gebruiken om de leerlingen die een achterstand hebben op een of meerdere vakken te noteren voor een volgende groep (download hier het bestand)

Rouwverwerking

Als er iemand komt te overlijden, heeft dat heel veel impact. Het is dan belangrijk dat je een protocol uit de kast kunt pakken om te zien waar je allemaal aan moet denken.

Zelf heb ik een keer moeten ervaren dat een ouder van een van de leerlingen na een ernstige ziekte overleed. Met de kleuters hebben we daar veel over gesproken vooraf en ook na het overlijden. Voor het meisje uit mijn klas heb ik alles opgeschreven. Ik kan me voorstellen dat als zij een jaar of 16 is en met vragen zit, het misschien prettig vindt om nog eens na te lezen hoe dat allemaal ging. In dat verslag had ik o.a. reacties van kinderen geschreven maar ook reacties van haarzelf. Verder heb ik heel globaal beschreven wanneer we het bericht kregen dat haar moeder ziek was, hoe we er over hebben gesproken, wat er daarna allemaal gebeurde tot het overlijden aan toe. Dit verslag heb ik aan haar vader gegeven. Misschien is het een tip voor andere leerkrachten.

 

Op school hanteren we het volgende protocol. Het is goed om een leidraad achter de hand te hebben.
– download hier het protocol rouwverwerking
er is een prachtig troostpakket voor kleuters gemaakt. Kijk hier voor de review; troostpakket

Regels en sancties

Hoe meer kinderen er op school komen en hoe groter het schoolteam wordt, des te belangrijker is het om goed duidelijk te hebben wat we als school accepteren en wat niet. Vandaar dat we de regels en de sancties hebben beschreven.(download hier: regels op de Anne Frankschool)

Stage:

Stage

Op onze school vinden we het belangrijk dat stagiaires de kans krijgen om ervaring op te doen. Om ze een beetje wegwijs te maken, hebben we een papier gemaakt waarop allerlei wetenswaardigheden worden vermeld. Als een stagiaire bij ons op school komt, heeft deze eerst een gesprek met de stagecoördinator. Zij vertelt in welke groep de stagiaire komt en geeft deze een schoolgids en bijgaand papier. Ook leidt zij de stagiaire rond zodat deze een beetje weet hoe de school eruit ziet. (download hier het bestand)

Leerlijnen:

Leerlijnen in groep 1 en 2

Als je enthousiast bezig bent met OGO in groep 1 en 2 is het belangrijk om goed te registreren wat je allemaal gedaan hebt aan activiteiten. Daarom hebben we de leerlijnen op papier gezet en nu hoeven we alleen maar de datum in te vullen. Op die manier kun je zien of alle gebieden voldoende aan de orde zijn geweest. (Leerlijnen groep 1 en 2)

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!