www.jufjanneke.nl


0
GD Star Rating
loading...

De haan op de toren

Janneke 26 januari 2021

Meten en meetkunde is belangrijk in het reken/wiskundeonderwijs. Kinderen leren om zich te oriënteren in de ruimte. Dat houdt in dat kinderen leren lokaliseren en plaatsbepalingen kunnen vaststellen. Toch ervaren veel leerkrachten dat het makkelijker is om activiteiten te vinden voor getal- en getalbegrip dan voor meten en meetkunde.

Getalbegrip wordt vaak als belangrijk gezien en meten en meetkunde als minder belangrijk. Niets is echter minder waar. Het is juist andersom. Om de wereld om je heen te begrijpen en te ordenen, heb je oefeningen in meetkunde nodig. Een onderdeel van meetkunde is de oriëntatie in de ruimte. Als deze vaardigheden niet goed worden ontwikkeld, is er een grotere kans op rekenproblemen. Meten is het getalsmatig ordenen van de wereld om je heen, een onderdeel dat daardoor zeker bij meetkunde hoort en waar ook getalbegrip een plek krijgt.

Kinderen moeten door ervaringen opdoen, leren verklaren hoe het komt en dan de verbindingen leren maken zodat er een samenhangend geheel ontstaat. Bovendien is het een vak dat kinderen stimuleert tot creativiteit.

Ervaringen opdoen is ongelooflijk belangrijk. Hoe geef je dat vorm door op een manier die past bij jonge kinderen allerlei activiteiten aan te bieden waar kinderen volop in de weer zijn met: lengte en omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, tijd, geld, oriëntatie in de ruimte, construeren, opereren met vormen en figuren en verhoudingen en verbanden?

Lespakket de haan op de toren

Ik heb een lespakket gemaakt met 40 activiteiten rondom een haan op de toren. Het pakket is geschikt voor groep 1-2-3. Het gaat over Hendrik Haan die wel 100 jaar op de toren gestaan maar er afvalt. Door dit uit te spelen en dagelijks een gesprek met Hendrik te houden ontdekken de kinderen dat hij een heel ander beeld van de wereld om hen heen heeft dan Hendrik Haan! Door samenwerking tussen Hendrik Haan en de kinderen komen begrippen aan de orde die te maken hebben met ruimtelijke oriëntatie, meten en meetkunde. De kinderen doen ervaringen op en leren van Hendrik en hij van hen.

Wat kun je verwachten? In dit pakket vind je 40 activiteiten waar je een thema van kunt maken of een wekelijks terugkerende activiteit.
Je vindt activiteiten rondom sorteren, tekenen, een lied, constructie, opdrachten waar oplossingen voor gezocht moeten worden, plattegronden, de haan die verliefd wordt, zelf muziek maken, bouwen, vouwen, kleien, wegen, meten en tot slot feest vieren.
Bij de activiteiten horen ook bijlagen met daarin: afbeeldingen die je bij het thema kunt gebruiken, het lied, stappenplannen bij het vouwen, en nog veel meer.

Bij de activiteiten is een lijst toegevoegd waarop staat wat je nodig hebt. Vrijwel alles heb je in school aanwezig. Je kunt de bladzijden zo afdrukken dat je op de ene kant een gesprek tussen de haan en de kinderen hebt en op de andere een activiteit om het doel te verdiepen. 

Hendrik Haan

Deze leuke handpop kun je goed gebruiken bij het lespakket.

Bestellen

Klik op de afbeelding om het pakket te bestellen:

Ik ben erg benieuwd wat jullie van het pakket vinden, willen jullie dat laten weten? Dan zet ik het hier bij.

Heb je het lespakket besteld en wil je meer doen met Hendrik Haan? Hier vind je een aantal downloads die goed bij het thema passen.

Boeken die passen bij het project

 Wie wil dat niet: een keer vliegen! In het boek: Ik vlieg van Lemniscaat, wil iemand dat heel graag doen en beeldt zich in hoe dat zal gaan: laag of juist hoog, zwevend of juist niet? Er zijn allerlei dieren die vliegen. Een vogeltje in de boom en wat zie je dan? En als je nog hoger vliegt? En als je in de bergen vliegt? Of juist tussen de bloemen door? Of boven het water van de sloot of de zee? Of als je mee zweeft op de draden van een web? Of als een parachute tussen de bomen van het bos? Allerlei verschillende dieren bekijken de wereld vanuit de lucht maar vanuit een heel verschillend perspectief!

Dit boek is erg leuk om te gebruiken bij dit thema. De kinderen leren allerlei wetenswaardigheden van dieren en bekijken de wereld vanuit de lucht, net als Hendrik Haan.

Een ander grappig boek dat de kinderen aanzet tot rekenen is: Een toren van koe, van Pieter van den Heuvel/uitgeverij Gottmer.

 De koeien willen een toren bouwen en de hele wei helpt mee. Dan maken de koeien een toren door allemaal op elkaar te gaan staan, de toren wordt hoger en hoger, komt dat allemaal wel goed? Het gaat de hele nacht door maar dan heeft de boer er genoeg van. Maar zijn alle koeien wel weer in de wei?

Het is een ontzettend grappig boek met tekeningen waar je naar blijft kijken. Er komt van alles langs wat in de lucht hoort tot in de ruimte toe. Vooral de teksten zijn hilarisch en vertellen tijdens de grap ook meteen wat wetenswaardigheden. 

Leuke start om de kinderen aan te zetten tot het bouwen van iets heel hoogs, net als de toren van koeien! Hoe hoog komen zij?

Spelen met Hendrik Haan

Getallen met Hendrik Haan

Wil je behalve meten en meetkunde ook aan de slag met getallen? Kijk dan hier:

Hoeken bij meten en meetkunde

Welke hoeken passen bij dit thema om meten en meetkunde te kunnen laten ervaren?

 • Bouwhoek; Bouwen van torens en kerken
 • Winkelhoek; verkoop van eieren; betalen en geld teruggeven
 • Ontdekhoek
 • Spiegelhoek
 • Rekenhoek met telspellen en mozaiekmateriaal om zelf hanen te kunnen leggen
 • Meethoek met allemaal meetinstrumenten

Taal met Hendrik Haan

Maak de marionethaan zoals hieronder bij de knutselactiviteiten staat. Ik heb de kinderen verhalen laten bedenken over de haan en deze werden door de haan zelf verteld! Een groot succes!

Hendrik is een deftige haan. Hoe spreek je deftig? Hoe spreek je met twee woorden?

Knutselen met Hendrik Haan


 • Hanen van cirkels en halve cirkels

 • Haan en kip in de wei

 • Hendrik op de toren

 • Hendrik op de gevouwen torenspits
 •  Hendrik Haan van twee ballonnen

   
  Ver weg….dat kun je goed zien met een verrekijker

  Mijn schaduw en ik

Nog meer hoeken met Hendrik Haan

 •  
  Bouwhoek met kippenhok en zelf gemaakte kippen
 • Ladder in de klas om de hoogte te ervaren

Downloads met Hendrik Haan

Muziek met Hendrik Haan

Gebruik de schudkokers bij het leuke lied van Hendrik Haan op de toren uit het pakket.

Rol van de leerkracht

Als leerkracht heb je een belangrijke rol tijdens dit proces. Het ontwikkelen van inzicht en voorstellingsvermogen gebeurt niet vanzelf, daar moet je ruimte voor bieden.
– Je moet inzicht hebben in de aanbodsdoelen en deze vertalen naar activiteiten waarbij kinderen kunnen ervaren
– Maak gebruik van intentioneel leren maar ook incidenteel leren, kijk met de rekenbril naar wat kinderen doen en speel hier op in
– Ga in gesprek met kinderen en laat hen verwoorden hoe iets te verklaren is en wat de ervaringen zijn
– Maak gebruik van boeken en foto’s
– Zorg voor een uitdagende leeromgeving waarin veel te ontdekken valt
– Breng onder woorden wat je ziet gebeuren en stel vragen waardoor je kinderen aan het denken zet
– Geef ontdekkingen van kinderen weer in tekeningen, woorden, grafieken of tabellen

Masterclass over de toren van Hendrik Haan

Wil je aan de slag met meten en meetkunde in groep 1-2-3? Dit project geeft een boost aan je meet- en meetkundeonderwijs. Op een speelse manier komen de kinderen met allerlei facetten van meten en meetkunde in aanraking.
Ik kom hier graag, op je school of meerdere scholen, over vertellen! Dit lukt mij alleen voor scholen in het Noorden van het land. Via Wizz Scholing, kun je ook voor de rest van Nederland aanvragen doen, dan geven andere trainers deze masterclass.
Neem contact op met Wizz Scholing of via contact

GD Star Rating
loading...

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!