www.jufjanneke.nl


0
GD Star Rating
loading...

Rekenplein voor kleuters

Janneke 1 januari 2021

Kennen jullie de map: Rekenplein voor kleuters? Een tijdje terug hebben veel scholen een kennismakingspakket ontvangen waardoor je al wat kennis kon maken met deze map. Ik heb dit pakket op school ook rond laten gaan omdat vooral leerkrachten met weinig ervaring met kleuters zoekende zijn naar een goed aanbod en goede rekenlessen. En juist een ervaren leerkracht op school verzuchtte: ik ben helemaal niet van de methodes en mappen maar hier word ik heel erg blij van!

Wat is rekenplein? 

Rekenplein is een map met daarin vijf reken- en vijf spelkaternen en hiermee werk je aan een doorgaande leerlijn rekenen. Het fijne is dat de activiteiten los staan van een thema en daardoor altijd en overal ingezet kunnen worden.
In de rekenkaternen staan veel activiteiten rondom doelen. De rekenactiviteiten zijn gebaseerd op de SLO doelen. Deze worden ook herhaald wat belangrijk is voor kleuters. Bij elke activiteit staan verdiepingsmogelijkheden maar ook om het juist wat eenvoudiger te maken.
De inhoud van de spelkaternen past helemaal bij kleuters: vouwen, buiten spelen, bouwen, spelen in hoeken. Hierbij is rekening gehouden met de manier waarop jonge kinderen leren: nieuwsgierig zijn, ontdekken, bewegen en zo spelenderwijs leren, speelt een grote rol. De katernen zijn: atelier, bouwen, ontdekken, buiten en 5-minutenspelletjes.

Rekenkaternen

De activiteiten van de rekenkaternen zijn gebaseerd op de tussendoelen en de aanbodsdoelen van de SLO. Van tellen, getalbegrip en meten worden alle doelen in deze katernen behandeld. Voor meetkunde zijn ook activiteiten in de spelkatern te vinden. Er staan observatiepunten bij zodat je weet waar je op moet letten.
De activiteiten kun je doen in een grote kring maar ook in de kleine kring, een tafel, het speellokaal of het schoolplein. Voor het leren rekenen is het belangrijk dat de kinderen beschikken over een rekenwoordenschat. Bij elke activiteit kun je deze vinden in een apart hokje.

Het werken met de vertaalcirkel is ook opgenomen bij een aantal doelen. Een goede manier om de kinderen een probleem te laten ontdekken in verschillende vertalingen, zodat ze van handelingsgericht naar abstracter leren denken.

Speelkaternen

Deze activiteiten kun je inzetten tijdens de speelwerktijd of tijdens het buitenspel. De doelen van meetkunde zijn in deze katern volledig opgenomen.

In de katern atelier is een leerlijn vouwen opgenomen. Wat ik fijn vind, is dat er een beroep gedaan wordt op de creativiteit van de kinderen en daardoor niet alle kinderen precies hetzelfde maken. Je vindt er verder activiteiten met weven, kleedjes knippen, vlechten, spiegelen met kralen, de rommelkoffer, kunst met vormen, verven met touw, etc

In de katern bouwen vind je allemaal activiteiten om kinderen uit te dagen om constructies te maken en technieken toe te passen. Bovendien kun je er de hele leerlijn bouwen vinden, zodat je weet welke opbouw goed is.

De katern ontdekken zet kinderen aan om mogelijkheden te kunnen bieden die als spelimpuls worden ingezet om het spel te verbreden, verdiepen en uit te breiden. Je vindt er allemaal leuke activiteiten die gewoon bij kleuters horen en een goede rekenimpuls geven.

De vijf-minutenspelletjes zijn heel erg handig als je even wat tijd over hebt. Dit is ideaal om op je bureau te liggen en dan te kunnen pakken. In mijn klas zijn vooral de activiteiten met het rekenschort favoriet! 

In de katern staan verschillende mogelijkheden beschreven. In mijn klas vinden ze geheugentraining erg leuk om te doen. Ik verstop voorwerpen rond een thema in de zakken. Iedereen ziet wat ik waar in stop. Iedereen mag dan raden welk voorwerp in welke zak zit. Begrippen als: vormen, bovenste, onderste en rangtelwoorden komen dan meteen volop aan de orde.

De katern buiten biedt 20 activiteiten die je gewoon buiten kunt doen tijdens het buitenspel of een circuit waarin je dit terug laat komen. 

Kopieerbladen

In de map vind je een aantal kopieerbladen om te gebruiken. Wat ik zo fijn vind is dat dit maar een paar zijn. Vrijwel alle activiteiten kunnen met materiaal worden gespeeld en niet in het platte vlak! Ook de vouwvoorbeelden zitten hierin zodat kinderen zelfstandig aan de slag kunnen gaan.

Observatieformulieren

Tot slot biedt de map nog verschillende manieren om een leerling of per blok een groep te kunnen observeren. Verder zit er een planningsformulier in de map.

Wat vind ik van rekenplein?

Inmiddels heb ik een half jaar ervaring opgedaan in de groep met rekenplein. Wat een plezier om hier mee te werken! Wat past deze manier van werken goed bij kleuters! Ik zie steeds vaker dat rekenactiviteiten in deze groep veranderen in werkboekjes en activiteiten op het platte vlak, dat is niet een goede ontwikkeling. Op deze manier werken is een verademing! Kinderen worden uitgedaagd om te ervaren en te handelen zowel binnen als buiten. Je kunt het bij alle thema’s makkelijk inpassen, waardoor het beter geïntegreerd is. Bovendien komen alle doelen volop aan bod. Ik heb jaren gewerkt met: Met Sprongen Vooruit. Het inpassen van die activiteiten vond ik een stuk lastiger en kwam er vaak extra bij.
Door de aanschaf van deze map heb je een compleet, goed bij kleuters passend, aanbod. Wat wil je nog meer?

Wil je de map aanschaffen? Dan kun je het bestellen via je eigen schoolleverancier.

Materialen bij rekenplein

Omdat jonge kinderen handelend leren, moet er wel allerlei materiaal worden ingezet. Veel kun je gewoon op school vinden en dat deel dat niet altijd aanwezig is, kun je aanschaffen als rekenpleinpakket. Klik op onderstaande afbeeldingen voor de manier om dit te bestellen.

Rekenplein basispakket

Rekenplein totaalpakket

Maar je kunt ook verschillende materialen los bestellen:

GD Star Rating
loading...

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!