www.jufjanneke.nl

0
GD Star Rating
loading...

Sociale vaardigheden

Janneke 3 januari 2013

Op school en in de klas is het belangrijk om de kinderen te wijzen op hun sociale vaardigheden en ze te leren hoe je met elkaar om moet gaan.

Wat kun je nog meer doen om de sociale vaardigheden te verbeteren?

Boeken

Ruzie en vrede:

***Bol.com***

Samenwerken:

***Bol.com***

Feestje:

***Bol.com***

Anders zijn:

***Bol.com***

Pesten:

***Bol.com***

Vriendschap:

***Bol.com***

Omgangsvormen:

***Bol.com***

Materialen te bestellen

***Bol.com***

Omgaan met elkaar

Klassenregels: Aan het begin van elk schooljaar, houden we op onze school een project over omgangsvormen. Aan het einde van het project stellen we met de hele klas regels op n.a.v. de vraag: Hoe zou je willen dat het gaat in de klas? De kinderen komen dan met allerlei suggesties:

• Elkaar niet schoppen, slaan etc.
• Voor elkaar zorgen
• Als je ruzie hebt, het ook weer goed maken met elkaar
• Elkaar helpen als iets is misgegaan

Deze regels verschillen elk jaar weer. Als alle regels netjes op papier staan, mogen de kinderen hun naam er onder zetten waarmee ze beloven dit ook daadwerkelijk te proberen.

     

Pesten

Pesten is van alle tijden en zal altijd blijven. Pesten kan wel hele nare gevolgen geven bij mensen die gepest zijn maar ook mensen die pesten. Daarom is het heel belangrijk om bij klachten over pesten hier wat mee te doen. Het gebeurt nog te vaak dat leerkrachten het niet serieus genoeg nemen. Ze zeggen tegen het kind dat ze er op zullen letten maar even later zijn ze het weer vergeten. Het gepeste kind blijft er echter mee zitten. Nog erger is het dat leerkrachten zeggen:”wat heb je zelf dan gedaan”? Op die manier zal een kind nooit weer melding maken van het feit dat het is gepest.

Inmiddels heb ik heel wat ervaring opgedaan met kinderen die pesten en gepest worden in midden- en bovenbouw. Ik gebruikte de no blame methode en die werkt uitstekend!

Hoe gaat het in zijn werk:

 • Het signaal dat een kind gepest wordt komt binnen bij leerkracht/directeur/pestcoördinator
 • De leerkracht, of een van de andere personen, gaat vervolgens een gesprek aan met het kind dat gepest is. Vraag in dat gesprek naar de ervaringen, het gevoel, hoe lang het al gaande is, etc. Door dit gesprek zal het kind zich in ieder geval serieus genomen voelen. Vraag vervolgens aan het kind of deze het goed vindt dat er een gesprek met de pesters zal plaatsvinden. Dit is meestal wel het geval.
 • De leerkracht, of een van de andere personen, gaat een gesprek aan met de pesters. Begin het gesprek open. Niet met verwijten of de vraag:”je weet vast wel waarom ik hier met je/jullie wil praten…..”. Geef aan dat je een melding hebt gehad over pestgedrag van dat kind. Noem ook de naam van de gepeste. Vraag naar het hoe en waarom. Regelmatig zal blijken dat het probleem complexer is dan het in eerste instantie lijkt. Als het waarom duidelijk is ga je een plan bedenken.
 • Geef de pesters de opdracht ervoor te zorgen dat de gepeste zich weer lekkerder in zijn vel voelt zitten. Geef tips hoe dit zou kunnen en vraag of het gaat lukken. Spreek duidelijk af dat na twee weken weer een gesprek plaatsvindt waarin weer met beide partijen gesproken gaat worden.
 • Vertel de gepeste welke acties ondernomen gaan worden door de pesters en laat het kind waarschuwen als het misgaat. Biedt een mogelijkheid om dit te doen zonder dat iedereen het ziet.
 • Meldt ook aan de beide ouderparen wat er met het kind(eren) aan de hand is en waarom u met ze gesproken hebt. Laat de brief door de ouders ondertekenen zodat je altijd weet dat ze op de hoogte zijn.
 • Bespreek na twee weken met beide partijen hoe het gaat, welke ervaringen ze hebben, wat er meer gedaan moet worden, etc.
 • Gaat het nu goed dan is een volgende keer waarschijnlijk al niet meer nodig. Meestal heeft er dan al gedragsverandering plaatsgevonden.
 • Gaat het nog niet goed, herhaal na twee weken weer met een gesprek.
 • In het geval het nog steeds niet goed gaat, zal een schorsing overwogen moeten worden.

We gebruiken bij ons op school de volgende protocollen:


 
  
  

Gedichten over pesten laten maken

 

In het zonnetje


Kussen voor op de stoel               Schilderij met opmerkingen  Tafel van het zonnekind

Elke week staat een van de kinderen in het zonnetje.

Wat gaat er dan gebeuren?

 • Dit kind mag een mooie verftekening maken, daaromheen komen uitspraken van andere kinderen over dat kind

 • Het kind mag de hele week op een kussen zitten met een zonnetje erop en aan het einde van de week mag het kind vertellen over zichzelf

 • Het zonnetje met foto hangt voor de klas

 • Het weekprogramma is als volgt:
  – op maandag kiezen we wie in het zonnetje staat
  – op dinsdag bedenkt iedereen een positieve opmerking
  – op woensdag mag het kind een schilderij maken, daar plakken we de opmerkingen omheen
  – op donderdag mag het kind het lievelingsboek meenemen en leest de leerkracht er uit voor
  – op vrijdag krijgt het kind alles mee naar huis

   Zonnetje in groep 3

                        

Ook groep 8 blijft positief over elkaar           In groep 3 verdien je een ster want iedereen is wel
ergens goed in…………

Tafel van ik


De tafel van Juf Janneke                    De tafel van Daan

In de klas staat: de tafel van ik. Het is een tafel met een leuk kleedje erop, een trommeltje en een fotolijstje. Elke week krijgt iemand de beurt om de tafel te vullen. De spullen mogen meegenomen worden in een speciale ik-tas. Op de tafel mogen allemaal dingen komen te staan die met die persoon te maken hebben: foto’s, lekkere dingen, hobby’s, voorwerpen die met de persoon te maken hebben, etc. In de loop van de week wordt de hele tafel gevuld. De week erop mag diegene die de beurt had, vertellen over zichzelf en de dingen die op de tafel staan, laten zien. Het kind mag kiezen of dat in de kleine of de grote kring gebeurt. In de kleine kring mogen ook twee vriendjes gekozen worden. De leerkracht kiest de andere kinderen. Als een kind aan de beurt is, komt er een hoes over de stoel met daarop de letters: ik.
Sommige kinderen vinden het lastig om te beginnen. Help ze dan een beetje op gang door te vragen wat er op het tafeltje staat en waarvoor dat is.
Als er is verteld, wordt het kind natuurlijk beloond met een applausje.

Samen verantwoordelijk

 

We werken op school met de methode: de Vreedzame School. Hierin kwam o.a. naar voren dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor de sfeer maar ook de netheid in de klas. Daarom hebben we in alle klassen een lijst met taken en die worden elke week verdeeld. De kinderen vinden het geweldig en voelen zich erg verantwoordelijk. Ik heb alle kinderen op de foto gezet en deze foto’s in een lijstje opgehangen (te koop bij Blokker). Daarna hebben we gepraat over alle taken die er zijn in de klas. Deze taken heb ik ook op de foto gezet: vegen, tafel schoonmaken, kaartjes van het planbord halen, jassen helpen aantrekken, licht aan/uit doen, zorgen dat de jassen niet op de grond liggen, kwastjes schoonmaken, kasten opruimen, puzzelkast netjes maken, dagboek ophalen, etc. Deze foto’s heb ik klein afgedrukt en gelamineerd. Deze kaartjes gaan elke week bij een ander kind in het hoesje.

 Knutselopdrachten


 • Een zon van een meloenenhouder van de groentenafdeling
 • Teken je vriendje/vriendinnetje

 • We zijn samen op de wereld en moeten er samen voor zorgen

 Methodes

We gebruiken op school de methode: de Vreedzame School. Een methode waar je de vrijheid hebt om het als school zelf in te vullen maar waar je ook een leidraad hebt d.m.v. een handleiding. Daardoor hoef je niet alles zelf te bedenken en krijg je handreikingen om te gebruiken tijdens de les.

Eduniek (voorheen Schooladviescentrum Utrecht) heeft een programma ontwikkeld dat tot doel heeft het verbeteren van het sociale en emotionele klimaat in klas en school. De Vreedzame School is een programma dat streeft naar een verandering in de cultuur. Een Vreedzame School is een gemeenschap, waarin iedereen (leerlingen, personeel, ouders, ondersteunend personeel) zich betrokken en verantwoordelijk voelt, en op een positieve manier met elkaar omgaat. Het is een school waar leerlingen een stem hebben, waar leerlingen invloed kunnen uitoefenen op en verantwoordelijk zijn voor het klimaat in de klas en school, op hun eigen leeromgeving en hun eigen ontwikkeling.

Om dit te bereiken nemen we conflictoplossing als uitgangspunt. Door middel van training van leraren én een serie lessen voor leerlingen leert iedereen op school om beter met conflicten om te gaan. Onderdelen van het programma zijn verder klassenbezoeken en coaching, opleiden en invoeren van leerlingmediatoren, en workshops voor ouders.

Doelen

Het centrale thema van De Vreedzame School is het oplossen van conflicten op een andere manier dan met geweld. De doelstelling van het programma is echter breder: de school ontwikkelt zich tot een democratische gemeenschap, waarin alle leden (leerlingen, leerkrachten en ouders) een stem hebben, zich gehoord en gezien voelen, zich positief gedragen tegenover elkaar, zelfstandig zijn, en zich verantwoordelijk voelen voor het geheel. Hierdoor ontstaat een beter leer- en werkklimaat. En we bereiden onze leerlingen voor op het leven in een democratische samenleving, en stimuleren actief burgerschap.

Dit zijn de doelen van het programma:

·         Verandering van de schoolcultuur in de richting van de school als een democratische gemeenschap. De leerling krijgt een stem, en iedereen heeft de kans om mee te denken en zich verantwoordelijk en betrokken te voelen.

·         Vergroting van sociale competentie, en met name van vaardigheden in conflictoplossing, bij leerlingen, personeel en ouders.

·         Verantwoordelijkheid vergroten van kinderen voor het klimaat in school en klas.

·         Verbetering van het groepsklimaat; betere relaties binnen de groep, respect en waardering voor verschillen.

Kijk hiervoor ook op: www.devreedzameschool.nl

We zijn als school erg over de methode te spreken.

Spel en beweging

Links

Muziek

Materialen

 Sociogram

Het is goed om zo nu en dan te bekijken hoe de sociale verhoudingen liggen in de groep. We hebben daarom een sociogram ontwikkeld dat je hierbij kunt gebruiken. Het is gebaseerd op hele eenvoudige vragen en je hebt het zo afgenomen bij de kinderen. We hebben gemerkt dat het een goed beeld geeft. Je weet dan waar je in je groep aan moet werken: sociogram groep 1 en 2

Bedankt

GD Star Rating
loading...

Sociale vaardigheden, 4.0 out of 5 based on 5 ratings

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!