www.jufjanneke.nl


0
GD Star Rating
loading...

TOS in de klas

Janneke 2 december 2017

Je kent misschien wel een of meerdere kinderen die veel moeite hebben met taal. Misschien hebben deze kinderen een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Ik sta al heel wat jaren voor de klas maar ken dit pas sinds kort. Praat een kind nog laat? Is het kind slecht te verstaan en maak je je zorgen over zijn of haar taalontwikkeling of spraakontwikkeling? Het kan zijn dat dit kind een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft. Vijf procent van de bevolking heeft een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Wat is TOS? Het is een neurocognitieve-ontwikkelingsstoornis in het verwerven van taal. 

Deze kinderen:

 • Horen goed
 • Hebben een normale intelligentie
 • Leren laat praten
 • Kunnen klanken, woorden en woordrelaties moeilijk onthouden
 • Hebben moeite met het zich eigen maken van de grammaticale regels van de taal
 • Houden tot in de volwassenheid (grote) problemen met het uiten en/of het begrijpen van taal
 • Hebben vaak moeite met het reguleren van hun emoties
 • Vinden het moeilijk te plannen en hun dag of activiteiten te organiseren

Belangrijk om te weten is dat een taalachterstand geen TOS is. Bij TOS is er iets mis met het aangeboren taalleervermogen en de neurocognitieve functies die de taalverwerving ondersteunen.
Kinderen met TOS kunnen spraakklanken niet goed van elkaar onderscheiden en hebben daardoor moeite met het herkennen van afzonderlijke woorden in een zin, met rijmen, met het verdelen van woorden in klankgroepen en het weglaten en toevoegen van klanken. Ook hebben ze moeite met het opslaan van woorden in het korte termijn-geheugen. Ook hebben ze moeite met het schakelen tussen informatiebronnen en het bedenken van oplossingen.

Welke signalen zijn er?

Een kind van 4 – 7 jaar:

 • kent weinig woorden
 • heeft moeite om op een woord te komen
 • spreekt in korte, kromme zinnen
 • kan niet goed zeggen hoe hij/zij zich voelt
 • is slecht verstaanbaar
 • begint niet uit zichzelf een gesprek
 • begrijpt anderen niet vaak
 • is voor anderen moeilijk te begrijpen
 • vindt het moeilijk om een verhaal te vertellen
 • voert mondelinge opdrachten niet goed uit
 • heeft vaak moeite om de aandacht erbij te houden
 • heeft vaak misverstanden of conflicten met leeftijdsgenoten
 • is erg stil
 • wordt boos als hij of zij niet begrepen wordt of anderen niet begrijpt

In mijn klas herken ik deze signalen bij sommige kinderen. Daarom ben ik me meer gaan verdiepen in deze problematiek. Ik maak daarbij gebruik van de: Hulpwaaier TOS.

Deze hulpwaaier is erg handzaam in het gebruik. Je neemt hem makkelijk mee en de opbouw is zo dat je de hulpwaaier goed kan gebruiken om een TOS kind beter te leren begrijpen en begeleiden. De verschillende secties zijn met kleuren aangegeven zodat je makkelijker kunt zoeken. Heb je een kind met TOS in de klas? Laat dan wel professioneel onderzoek doen of het inderdaad het geval is.

De volgende informatie kun je vinden in de hulpwaaier: Wat is een taalontwikkelingsstoornis? Wat zijn de gevolgen van TOS? Tips en strategieën voor iedereen, voor thuis, voor het onderwijs, voor stage en werk en een opsomming van boeken, websites en hulpmiddelen.

Ik ben erg blij met deze hulpwaaier en hij zit dus ook altijd in de tas. Vooral het visueel maken van taal is een goede tip waar ik mee aan de slag ga in mijn klas. 

Meer informatie over TOS is ook te vinden op de website van Kentalis: Herken TOS

GD Star Rating
loading...

TOS in de klas, 5.0 out of 5 based on 2 ratings

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!