www.jufjanneke.nl


0
GD Star Rating
loading...

DCD in de klas

Janneke 17 augustus 2019

In elke groep zijn kinderen te vinden die zich anders ontwikkelen. In de serie Lannoo; opvoeding, zijn een aantal boeken verschenen, vol praktische adviezen. Het zijn basisgidsen voor ouders, leerkrachten en hulpverleners. In deze serie verscheen het boek; Mijn kind heeft DCD. In elke klas zit wel iemand die dit heeft en daarom is het belangrijk om er wat van te weten.

In het boek vind je adviezen, tips en stappenplannen die een kind met DCD kunnen helpen vanaf de peuterleeftijd tot de adolescentie.

Kinderen met DCD hebben een: Development Coordination Disorder. In het Nederlands is dat een coördinatie-ontwikkelingsstoornis. De symptomen beginnen al vroeg in de ontwikkeling. Deze kinderen hebben het moeilijk met het aanleren en uitvoeren van motorische zaken in vergelijking met leeftijdsgenootjes en ze hebben er ook duidelijk last van. Deze problemen hebben geen medische of neurologische oorzaak. In het boek staan kenmerken hoe je DCD kunt herkennen bij kinderen maar er zijn geen twee kinderen hetzelfde! Het gaat dus om allerlei motorische taken zoals: de basisvaardigheden, de fundamentele motorische vaardigheden, complexe vaardigheden en sportspecifieke vaardigheden. Deze kinderen hebben een trager tempo en vlugge bewegingen waarop je snel moet reageren gaat moeilijk. Deze kinderen hebben ook vaak sociaal-emotionele problemen omdat ze minder vaak meedoen met groepsactiviteiten en spelletjes/sporten. Ook hebben ze vaker visueel-ruimtelijke problemen wat je ziet bij b.v. werkbladen. Onderzoek heeft verder aangetoond dat DCD vaak een comorbide stoornis heeft als als DCD /ADHD, DCD/taalontwikkelingsstoornis, DCD/leerstoornis, DCD/ASS.

DCD gaat nooit over, bij het ouder worden zullen mensen zich aanpassen. Als er een vermoeden van DCD bestaat, ontdekken ouders, opvoeders en leerkrachten dit meestal omdat een kind motorische taken moeizaam verwerft, terwijl andere kinderen dit zonder problemen doen. Dan moet er een diagnose gesteld worden door een diagnostisch onderzoek. In het boek staat beschreven hoe zo’n onderzoek verloopt en waar allemaal naar gekeken wordt.

Bij DCD is de oorzaak niet bekend. In het boek staan praktische tips hoe je een kind kunt vertellen dat hij DCD heeft en hoe je het communiceert in de klas.

Je kunt DCD niet genezen maar als een kind ouder wordt, leert het de problemen compenseren zodat het minder opvalt, bijvoorbeeld door een computer te gebruiken als het handschrift slecht is. De begeleiding is wel belangrijk omdat kinderen zichzelf gaan onderschatten. In het boek worden tal van vaardigheden genoemd die je kunt aanpassen om deze kinderen te helpen in alle verschillende leeftijdsfases.

Ik vind het altijd fijn als er praktische voorbeelden in een boek staan. Als je die leest, zie je sneller kinderen voor je, waar je de beschrijving in herkent. Het boek is praktisch en leest makkelijk. Het geeft veel informatie die je kunt gaan gebruiken om de kinderen die dit hebben in de groep te begeleiden! Naarmate ik het boek las, ontdekte ik dat het wel ontzettend belangrijk is om er meer van te weten.

GD Star Rating
loading...

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!