www.jufjanneke.nl


0
GD Star Rating
loading...

Boeken in groep 2/3….. je krijgt er geen genoeg van!

Janneke 20 augustus 2019

Boeken in de klas zijn belangrijk! Je kunt er zo veel mee doen. Gelukkig maar want in een kleutergroep moet je per week 300-480 minuten besteden aan taal en leesactiviteiten. In groep 3 besteed je 420 minuten aan de taal/leesmethode en daarnaast nog 60 minuten aan verschillende leesvormen. 

Kees Vernooy heeft onderzocht dat drie zaken in grote mate bijdragen aan leessucces in groep 3.
Dat zijn:

  • Fonologisch bewustzijn (vaardigheid om tekst en zinsniveau te onderscheiden, klankgroepen, nazeggen en onthouden van rijmpjes, rijmen)
  • Fonemisch bewustzijn (kunnen manipuleren met klanken)
  • Letterkennis

Gelukkig hebben we boeken! Wat kun je in de combinatie (1)-2-3 doen aan activiteiten met boeken? Ik heb 15 boekenactiviteiten voor je uitgewerkt! 

 Doe de boekendans; Maak een kring van stoeltjes. Zet zoveel stoeltjes in de kring als er kinderen zijn. Leg op elke stoel een boek. Zet een muziekje op en dans om de stoelenkring heen. Stopt de muziek, ga dan snel zitten. Het boek mag niet vallen want dan ben je af. Elke keer haalt de leerkracht een paar stoelen weg met de boeken. Deze komen in een rij te staan met de boeken erop. Wie af is, gaat daar zitten en gaat de boeken bekijken en lezen. Zo komen er steeds meer lezers bij. Uiteindelijk leest iedereen en de winnaar kiest een boek dat wordt voorgelezen!

Boekenbingo; Maak een bingokaart met daarop de voorkanten van boeken. Zorg dat deze boeken in de klas aanwezig zijn. Is een boek gelezen? Schrijf er dan kort wat over en streep het boek door op de bingokaart. Wie heeft het eerst alle boeken gelezen? Wie de kaart vol heeft, vertelt wat over het leukste boek van de kaart.

 Voice of boeken…….; Kies drie of vier juryleden: dit kunnen klasgenoten zijn maar ook ouders, leerkrachten, oudere leerlingen, etc. De deelnemers bereiden een boek voor door het zo goed en mooi mogelijk voor te lezen. De jury zit met de rug naar de voorlezers toe….. als ze het goed vinden draaien ze hun stoel om! Hoeveel draaien er voor je om? 

 Lekker lezen; Wij lezen elke dag na binnenkomst een tijdje. Je merkt dat kleuters er even aan moeten wennen maar op den duur vinden ze het prachtig! Helemaal als ze daarna iets over het boek mogen vertellen of voorlezen.

 Maak leesmeters; 

Telkens als een boek uit is, vertellen de kinderen in het kort aan de leerkracht waar het boek over gaat en waarom je het boek leuk of minder leuk vindt. Daarna mag een centimeter ingekleurd worden. Wie heeft de meter vol?

 Uitdagende boeken/leeshoek;

Maak een leeshoek waar de kinderen graag zijn! Ik heb een leesbeer en een paar lekker stoelen. Wat zitten ze daar graag! Maar ook het aanbod is belangrijk: kies verschillende soorten boeken, niet alleen leesboeken. Ik zet er vaak poppenkastpoppen bij waarmee ze samen kunnen praten over de boeken. Ook de leesoogjes zijn een succes. Leg er kleurplaten bij die bij de boeken passen. Zo maak je er een uitdagende hoek van.

Presenteer een boek aan de klas; 

Elke dag pakt iedereen bij binnenkomst een boek uit de boekenbak (themaboeken) of uit de leeshoek. Hier gaan ze alleen of samen in lezen. Zorg voor een gevarieerd aanbod met: informatieboeken, zoekboeken, leesboeken, prentenboeken, moppenboeken, etc. Bijna dagelijks vragen de kinderen of ze mogen voorlezen/vertellen. Dat hou ik bij in het schriftje en schrijf er kort bij hoe ze dat doen. Leuk om na een jaar terug te lezen hoe ze zijn gegroeid in het vertellen en voorlezen!

Lees elke dag voor;

Misschien een open deur maar voorlezen is zo belangrijk! Kinderen horen hoe hoe jij de intonatie doet, hoe je de leestekens gebruikt en moeilijke woorden uitlegt. Jij bent immers het voorbeeld waar ze het lezen van moeten leren. Verder vinden kinderen het gewoon erg leuk! Doe minstens elke dag een voorleesactiviteit!

Maak een boekenmap; 

Kopieer de voorkanten van de boeken en doe die in een map. Op de achterkant kunnen de kinderen hun naam opschrijven als ze het boek hebben gelezen en daarachter een smiley zetten hoe ze het boek vonden. Een stimulans voor anderen om dat boek te gaan lezen.

 Boek als thema;

Er zijn ongelooflijk veel prachtige prentenboeken. Gebruik een boek eens als uitgangspunt voor een thema.

Verteltafel bij het boek; 

Bij elk thema zoek ik een prentenboek dat geschikt is om uit te spelen bij een verteltafel. Op die manier oefenen de kinderen het verhaal, leren ze de logische volgorde en kunnen kinderen die al lezen, het verhaal voorlezen aan de anderen.
Lees daarvoor het verhaal eerst verschillende keren voor, eerst met behulp van het digibord en later uit het boek. Laat ze meedenken wat er nodig is voor een verteltafel. Laat materialen maken die nodig zijn. Pak daarna de figuren erbij en laat kinderen meespelen met het verhaal. Vervolgens kun je alles in de hoek zetten en de kinderen het verhaal zelf laten uitspelen. Ga zelf een aantal keren meedoen met het voorlezen van het verhaal terwijl de kinderen het uitspelen, daarna kunnen ze het zelf. Door voorstellingen te laten geven aan de groep, worden zij ook vaak enthousiast en kunnen ze zien hoe het kan.

Hou een boekbespreking;

Mijn groep 3 moet elk jaar een boek uitkiezen en aan de groep vertellen en laten zien wat zo leuk is aan het boek. Ik gebruik daarvoor dit formulier om voor te bereiden.

Formulier boekbespreking voor groep 3

Plak op het boek; 

Zet een aantal boeken op een centrale plek neer. Hebben kinderen het boek uit? Laat ze op een post it schrijven met een of een paar woorden, hoe het boek was. Plak dit op de voorkant! Zorg wel voor goede post its….ik heb ze zelf van de Action gebruikt en die laten direct weer los….

Toneellezen; 

Als kinderen goed kunnen lezen, is het geweldig om met een groepje te gaan toneellezen. Goed oefenen samen en dan een voorstelling geven!

Gebruik een boek eens in een hoek

Gebruik boeken niet alleen in de leeshoek! Ik heb in de bouwhoek boeken staan over bouwwerken, in de rijmhoek staan rijmboeken, in de rekenhoek staan boeken over getallen, enz.

 

GD Star Rating
loading...

Boeken in groep 2/3..... je krijgt er geen genoeg van!, 3.2 out of 5 based on 6 ratings

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!