www.jufjanneke.nl


0
GD Star Rating
loading...

Rekenactiviteiten in groep 3

Janneke 9 september 2020

Het handelend rekenen is belangrijk! Door ervaring leren de kinderen. Op deze pagina komen verschillende activiteiten die te gebruiken zijn bij rekencircuits of activiteiten naast de methode.

Getallenlijn

In het begin van het schooljaar herhalen we in groep 3 de getallenlijn tot 20. We doen daar allerlei spelletjes mee. Elk kind krijgt een doosje/zakje met daarin de getallen 1-24. Voordat we met de les beginnen gaan we daar spelletjes mee doen:
– Leg de getallen op de goede volgorde

– Draai een paar getallen om en raad welke er weg zijn.
– Pak om de beurt een getal en kijk steeds welk getal het hoogst is. Wie heeft de hoogste? Die mag beide kaartjes hebben, 
– Pak een kaart en tel terug naar 0
– Pak een kaart en benoem alleen de buurgetallen

Deze activiteit kom je ook veel tegen in WIG5:

Knip de getallen uit en leg ze in de goede volgorde.

Bingo buiten:

Ga naar buiten en zoek bij de huisnummers de nummers 1-20. Wie heeft het eerst de bingokaart vol?

Het leren van de getallenlijn tot over de 100 is een belangrijk doel waar kinderen in groep 3 aan gaan werken. Ik heb kaarten gemaakt van 0-113. Gebruik steeds die hoeveelheid kaarten waar mee gewerkt moet worden. Dus als je bezig bent met de getallen van 0-30 gebruik je die kaarten, daarna komen de anderen.
Hier kunnen de volgende activiteiten mee gedaan worden:

– Maak een stapel van de kaartjes en zorg dat ze niet op volgorde liggen: Pak de bovenste, waar hoort deze ongeveer? Leg deze neer, dan pakt een kind de volgende kaart en legt deze neer waar de kaart ongeveer moet komen te liggen. Maak ze de getallenlijn.

–  Hang een kaartje met een plakbandje bij iemand op de rug: Raad het getal, is het hoger of lager

–  Pak een kaartje uit een zak. Iemand mag raden welk getal het is. Is het hoger, ga dan staan, is het lager ga dan zitten. Kom er zo achter welk getal het is

–  Loop rond met de getallenkaarten; speel wandel en wissel uit. Klap in de handen en vraag de kinderen op de goede volgorde te gaan staan

–  Kinderen vinden het best lastig om te bepalen tussen welk tiental een getal hoort. Door deze activiteit kunnen ze het oefenen. Leg de tientalkaarten neer. Maak een stapel van de kaarten. Pak steeds een kaart en probeer deze tussen het goede tiental te leggen.

Burenbingo

Optellen

Voor het leren optellen kunnen allerlei activiteiten worden gedaan. Hieronder komen allerlei mogelijkheden:

Maak kleine propjes papier. Gooi een aantal op het papier. Waar blijven ze liggen? Tel deze op.

GD Star Rating
loading...

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!