www.jufjanneke.nl


0
GD Star Rating
loading...

Werken aan executieve functies met de Breinhelden in groep 3

Janneke 29 augustus 2023

Executieve functies merk je op, als kinderen er veel moeite mee hebben! Zo heb ik bijna elk jaar kinderen in mijn groep die best willen werken maar het niet goed voor elkaar krijgen. Ze blijven steken in het organiseren van hun werkplek, het slijpen van punten of kunnen zich er gewoon niet toe zetten om te beginnen. Twee jaar geleden heb ik daarom Breinhelden ingezet in groep 1-2. Ik was sceptisch maar het enthousiasme van de kinderen was groot. Effi en Furon hadden echt een plek in de klas en er werd goed meegedaan met het programma. Komend schooljaar heb ik een grote groep 3 en wil vanaf het begin de executieve functies verbeteren door het programma opnieuw in te zetten, nu voor groep 3. Het mooie van dit programma is dat je gericht en structureel met de kinderen aan de slag gaat en daardoor de regelfuncties leert verbeteren die nodig zijn om gedrag te sturen. Op die manier hebben alle kinderen er profijt van.

Werken aan executieve functies

Er zijn tien executieve functies: werkgeheugen, flexibiliteit, responsinhibitie, planning en organisatie, timemanagement, emotieregulatie, volgehouden aandacht, doelgericht doorzettingsvermogen, taakinitiatie en metacognitie. Al deze vaardigheden heb je nodig om tot handelen te komen. Misschien denk je dat deze functies bij jonge kinderen vanzelf wel komen, als het kind zich verder ontwikkelt. Het klopt dat deze vaardigheden bij jonge kinderen nog in ontwikkeling zijn en daarom is het goed om juist bij jonge kinderen te werken aan het versterken van deze functies, daar hebben kinderen alleen maar profijt van. Vooral omdat ik in mijn groep gemerkt heb, dat sommige kinderen er echt problemen mee hebben en daardoor steeds tegen zichzelf aanlopen, ga ik komend schooljaar weer gericht met het programma aan het werk.

Breinhelden met Breinkrachten

Om met kinderen aan de slag te gaan heb je een verhaal als basis nodig waarmee je hen kunt stimuleren en motiveren. Bij het programma van Breinhelden staan twee Breinhelden centraal; Effi en Furon van de Breinheldenplaneet. Mijn ervaring is dat dit de kinderen goed aanspreekt. Effi en Furon oefenen steeds verschillende Breinkrachten op spelenderwijze in en de kinderen in de groep doen hier aan mee. De kinderen leren de Breinhelden kennen met hun Breinkrachten en leren ze daardoor bewust inzetten. Effi en Furon spreken ook tot de verbeelding van de kinderen want wie wil er nu niet een held zijn!


Elke Breinkracht heeft een eigen symbool, verbalisering (spreuk) en teken (beweging). 

  • Onthoud- en doekracht (werkgeheugen)
  • Buigkracht (flexibiliteit)
  • Stopkracht (responsinhibitie)
  • Plan- en regelkracht (planning en organisatie)
  • Tijdkracht (timemanagement)
  • Gevoelskracht (emotieregulatie)
  • Aandachtkracht (volgehouden aandacht)
  • Doorzetkracht (doelgericht doorzettingsvermogen)
  • Startkracht (taakinitiatie)
  • Spiegelkracht(metacognitie)

Inzet van spel

Je kunt vaardigheden oefenen en versterken door de inzet van spel. Op die manier vindt er een vertaling plaats van wat er geoefend is en dat werkt versterkend. In het boek staan een lijst met veel verschillende spellen die helpen bij het versterken van de verschillende Breinkrachten. Er is ook een aftekenlijst waar kinderen zelf kunnen aantekenen waaraan ze hebben gewerkt. Naast spellen zijn ook verschillende coöperatieve werkvormen geschikt om te oefenen.

Het programma

In het programma komen in 20 weken de verschillende Breinkrachten aan bod en wordt er steeds dieper in gegaan op het versterken van deze krachten. In de eerste acht weken maken de kinderen kennis met Effi en Furon en de verschillende Breinkrachten en na deze weken worden de activiteiten ingeoefend.

In de klas

Mijn ervaring in groep 1 en 2 was al positief. Bekijk de review op: Breinhelden in groep 1 en 2. Over de ervaring in groep 3 kan ik nog niet veel vertellen. Ik ga er het komende schooljaar mee aan de slag en hou jullie graag op de hoogte. Ook zal ik foto’s van activiteiten plaatsen zodat je nog meer een idee van het programma kunt krijgen. Ik hoop dat de kinderen hun ervaringen en die van Efii en Furon kunnen omzetten in goed werkgedrag waar ze hun verder leven profijt van zullen hebben.

Bestellen

Dat kan via de site van Bazalt. Klik op het logo om te bestellen:
Of bestel via bol.com
GD Star Rating
loading...

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!