www.jufjanneke.nl


0
GD Star Rating
loading...

Executieve functies verbeteren met de Breinhelden

Janneke 11 augustus 2021

Wat is een goede manier om executieve functies te versterken in de klas? Ik heb boeken gelezen over executieve functies en wat wel en niet helpt in de klas. Eenmaal weer aan het werk, was ik alle goede raadgevingen al weer kwijt. Als je kinderen in de klas hebt die dit lastig vinden, merk je vaak hoe belangrijk het is om hier wel mee aan de slag te gaan. Vorig jaar heb ik Breinhelden ontdekt. Het afgelopen jaar heb ik in de klas veel van de lessen uitgeprobeerd. Wat een verademing! Door het gebruik van dit programma ga je gericht en structureel met de executieve vaardigheden aan de slag, het kost niet veel tijd en je merkt dat kinderen het leuk vinden en dat het werkt, dat is het belangrijkste!

Het gebied in de hersenen waar de executieve vaardigheden zich ontwikkelen, is al bij de geboorte aanwezig maar er is input voor nodig vanuit de omgeving om deze vaardigheden te ontwikkelen. Belangrijk dus om er structureel aandacht aan te schenken.

Het programma

Breinhelden is een programma om in twintig weken gericht te werken aan het versterken van de executieve vaardigheden. Er zit een duidelijke opbouw in. Je start met het kennismaken met de hoofdpersonen die je steeds in de methode tegen komt: de breinhelden Effi en Furon, zij wonen op de Breinheldenplaneet. De executieve functies zijn vertaald naar tien Breinkrachten. Bij iedere kracht vind je speelse activiteiten en tips om de functie te versterken. Er zijn boeken voor groep 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Effi en Furon komen van de Breinheldenplaneet. Zij hebben speciale Breinkrachten. Met deze Breinkrachten helpen ze de kinderen van jouw groep om hun eigen Breinkrachten te ontwikkelen en zo zélf een Breinheld te worden. Effi en Furon groeien met de kinderen mee! Dat betekent dat ze in elk deel een stukje ouder zijn. Op die manier sluiten de illustraties aan bij de kinderen. Daardoor kun je op school een doorgaande leerlijn op het gebied van executieve functies aanbieden. 

Volgehouden aandacht, flexibiliteit, doelgericht doorzetten en emotieregulatie zijn een aantal executieve functies ofwel regelfuncties van ons brein. Het zijn de functies die we nodig hebben om ons gedrag te sturen. Executieve functies zijn bepalend voor je (school)succes. Goed dus om daar expliciet aandacht aan te besteden. 

Elke Breinkracht heeft een eigen symbool, verbalisering (spreuk) en teken (beweging). Zo wordt het voor kinderen veel toegankelijker om over executieve functies te praten.

  • Onthoud- en doekracht (werkgeheugen)
  • Buigkracht (flexibiliteit)
  • Stopkracht (responsinhibitie)
  • Plan- en regelkracht (planning en organisatie)
  • Tijdkracht (timemanagement)
  • Gevoelskracht (emotieregulatie)
  • Aandachtkracht (volgehouden aandacht)
  • Doorzetkracht (doelgericht doorzettingsvermogen)
  • Startkracht (taakinitiatie)
  • Spiegelkracht(metacognitie)
Elke week komen twee van deze krachten aan bod met een spelactiviteit om het te oefenen. Er zit een goede opbouw in waarmee je gericht aan de slag bent met de executieve functies.
Wat is mijn ervaring
Toen ik Breinhelden voor het eerst zag en vluchtig doorlas, voelde ik wat weerstand tegen de termen: Breinhelden, de Breinheldenplaneet en de namen Effi en Furon. Waarom? Geen idee, misschien omdat je toch wat ouder bent dan de kinderen in de groep? Ik was daarom benieuwd hoe de kinderen het zouden ervaren. De eerlijkheid gebied me te zeggen dat vanaf het eerste ogenblik iedereen geïnteresseerd was in de Breinheldenplaneet met de bewoners. Zo zelfs dat ze er om vroegen! In de eerste weken maak je kennis met Effi en Furon en hun planeet. Ze krijgen een opdracht en als ze die voltooien, zijn ze Breinhelden. Het zijn vijf verhaaltjes die over vijf dagen verdeeld kunnen worden. Elke dag komen er kort een paar Breinkrachten aan bod.
De kinderen in de groep willen ook graag Breinhelden worden en oefenen daarom twee Breinkrachten per week. In het begin zijn deze nog onbekend maar hoe verder je in het programma komt, hoe vaker de kinderen de Krachten zullen herkennen. 

Ik heb het boek van groep 1/2 gebruikt in mijn groep 2/3 en dat was prima te doen, niet te makkelijk voor groep 3. Wel vermoed ik dat het in groep 1 nog niet echt aan zal slaan. Deze leeftijdsgroep is nog veel bezig met het ontdekken en ervaren van het klassengebeuren en staat nog niet echt open voor de activiteiten die aangeboden worden. Maar heb je een combinatiegroep 1/2 dan kunnen deze kinderen natuurlijk vast kennismaken met de Brenheldenplaneet en haar bewoners. Het boek voor groep 3/4 heb ik niet bekeken dus ik kan niets zeggen over het niveau van die opdrachten voor groep 3.

Ik heb gemerkt dat de kinderen enthousiast waren tijdens de activiteiten en graag wilden werken aan hun krachten. Binnen een mum van tijd wisten ze ook wat een brein is en wat je oefent. 

Je kunt de activiteiten makkelijk aanpassen en ook inpassen in je rooster. Doordat het een programma van 20 weken is, heb ik over elke week, twee weken gedaan. Dat ging prima. Elke keer als we een Kracht geoefend hebben, hang ik de kaartjes op.
Na een jaar uitproberen ben ik echt fan geworden! Executieve functies versterken blijft meestal ver weg van de groep maar door Breinhelden te gebruiken, gaat het leven en maak je kinderen enthousiast en willen ze er mee aan de slag. Bovendien leeft een Brenheldenplaneet en het werken aan Breinkrachten bij jonge kinderen wel degelijk! Grappig om dat te ervaren. 
Ervaring van de kinderen in de groep
Zoals ik al eerder opmerkte, zijn de kinderen in de groep enthousiast over de Breinhelden. Aan het eind van het jaar merkte je bij de kinderen dat ze beter wisten hoe ze aan een taak moesten beginnen, hoe je de aandacht erbij moet houden, hoe je op jezelf kunt reflecteren (ze vertelden hele verhalen aan zichzelf over hun opdracht in een spiegeltje), hoe je kunt oefenen om iets te onthouden, dat je je gevoelens kunt reguleren en nog veel meer.
Bestellen
Dat kan via de site van Bazalt. Klik op het logo om te bestellen:
Of bestel via bol.com
Foto’s van het werken met Breinhelden in de groep
–  Werken aan onthoud-&doekracht; onthoud de zes stappen en doe de juiste beweging als je met de dobbelsteen gooit
– 
   Werken aan aandachtkracht; met een muziekje aan de eerste letter van je naam zoeken in de krant zonder te praten
– 
Werken aan je doorzetkracht door iets te doen met de hand waar je normaal niet mee tekent en schrijft
  
– 
Werken aan de spiegelkracht door een opdracht te doen en daarna aan het spiegeltje/jezelf te vertellen hoe je het hebt gedaan, of je goed je best hebt gedaan of dat het misschien beter kon
  
GD Star Rating
loading...

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!