www.jufjanneke.nl


0
GD Star Rating
loading...

De gouden weken 2.0

Janneke 7 augustus 2019

Nog even en dan begint het nieuwe schooljaar weer. Juist dan is het belangrijk om te starten met activiteiten om te zorgen dat het een groep wordt en dat iedereen elkaar goed leert kennen. De term: gouden weken, is bij veel scholen een bekend fenomeen. Ik hoorde het vaak maar kende het niet echt. Vlak voor de zomervakantie is een nieuw boek daarover verschenen: De gouden weken 2.0. Ik ben het gaan lezen. Wat kun je van het boek verwachten?

Wat zijn de gouden weken? Het is een periode van zes weken, die worden ingezet om het goud, dat je in handen hebt, de interactie tussen jou en de leerlingen, te smeden en te kneden voor een fijne sfeer in de groep. Daardoor ontstaat een stevig fundament voor de rest van het schooljaar. 

Er zijn veronderstellingen over leerkrachten, leerlingen en ouders. Totdat het tegendeel bewezen is, geloven we hierin! Het lijkt een inkopper maar het is belangrijk dat iedereen op school hetzelfde uitgangspunt heeft en weet wat er van hen wordt verwacht.

De behoeftes van de mens zijn ondergebracht in de piramide van Maslow. Het helpt te begrijpen waarom behoeften van mensen en groepen verschillen. Ik herken hierin de behoeftes waar wij op school in eerste instantie aan werken: zorgen dat iedereen zich veilig voelt en de regels kent! Van daaruit kun je verder bouwen. Een kind leert niet als het zich niet veilig voelt, dat zijn de basisbehoeftes. Klassen zonder regels zijn niet goed te managen. Een duidelijke reden om hier als eerste aan te werken. Groepsvorming komt niet alleen tot stand door regels maar ook door het gebruik van energizers, coöperatieve werkvormen en een voorbeeldfunctie van de leerkracht. Daarbij zijn goede voor- en nagesprekken met de klas belangrijk.

In hoofdstuk 3 staan tips!  Zo staan er o.a. tips in om te zorgen dat je zelf niet te veel aan het woord bent; een valkuil waar veel leerkrachten intrappen. Ook vind je er handreikingen voor de klassenopstelling en je gedrag als rolmodel.

Binnen de gouden weken zijn er omgekeerde oudergesprekken in de eerste weken van het schooljaar. In hoofdstuk 4 vind je goede handreikingen! Hoe moet je deze gesprekken organiseren, de lichaamshouding van ouders, respect voor elkaar en goed luistergedrag. Er staat een voorbeeld van een vragenlijst in om vooraf door ouders te laten invullen. Voor de oudergesprekken verderop in het schooljaar, staan ook goede tips om te gebruiken. Je vindt een overzicht van verschillende types ouders, echt verhelderend om te lezen en te gebruiken bij je gesprekken.

Tot zover het eerste deel van het boek. Een theoretische beschrijving van allerlei activiteiten en veel tips om te gebruiken. Het tweede deel is vooral praktisch. 

Doen 1; Regels opstellen; welke activerende werkvormen kun je daarbij toepassen. Leuk om te zien dat mijn website hier genoemd wordt met een voorbeeld uit mijn praktijk!

Doen 2; Energizers; hier volgt een beschrijving van verschillende energizers die je kunt gebruiken voor verschillende leeftijden en fases.

Doen 3; Coöperatieve werkvormen; Een beschrijving van allerlei werkvormen die je bij je lessen in kunt zetten.

Doen 4; Apps en digitale tools; Een opsomming van websites en apps om te werken aan groepsvorming.

Doen 5; Gouden weken voorbeeldroosters. Voor verschillende leeftijdsgroepen zijn voorbeelden uitgewerkt, voor elke dag staat een activiteit genoemd die je kunt doen.

Dit boek geeft een duidelijk stappenplan om de eerste weken na de zomervakantie, structureel aan het werk te gaan met groepsvormende activiteiten. Je kunt het prima naast de methode voor sociale vaardigheden inzetten. Je hebt een goede basis en het belang waarom dat nodig is, staat zo beschreven dat het voor startende leerkrachten een houvast biedt en  meer ervaren leerkrachten alles weer scherp laat zien!

Ik ga de eerste weken starten met de gouden weken! Daarvoor heb ik al verschillende gouden voorwerpen verzameld die ik ga gebruiken tijdens deze weken. Misschien een tip!

GD Star Rating
loading...

De gouden weken 2.0, 4.0 out of 5 based on 48 ratings

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!