www.jufjanneke.nl


0
GD Star Rating
loading...

Dierentuin

Janneke 22 april 2013

Voor kinderen is het een belevenis om naar de dierentuin te gaan. Je ziet dieren die je in het dagelijks leven niet tegenkomt en leert wat over deze dieren.

Ontwerpschema en groepsplan

Hier kun je een ontwerpschema/groepsplan of alleen een ontwerpschema downloaden over: hallo wereld. Alle kernactiviteiten staan hier in genoemd met daarbij de activiteiten.

Doel van het project

Met het thema dierentuin wil ik het volgende bereiken:

 • De kinderen gaan graag en regelmatig naar de dierentuin. Ik vind het belangrijk dat ze leren welke dieren in een dierentuin horen en welke niet
 • Ik wil ze leren welke dieren gevaarlijk zijn en welke niet
 • Bij de dierentuin horen heel veel beroepen
 • Wat is er allemaal in de dierentuin, behalve de dieren?

Boeken bij het project

Een humoristisch boek over een ondernemend meisje waar je leuke rekenactiviteiten aan kunt koppelen. Welke dieren ziet Anna in de dierentuin? Teken de weg door de dierentuin. Hoe komt Anna weer terug? Speel dit uit met de kinderen.

Dieren in de dierentuin worden vaak gefokt zodat ze niet uitsterven. Er zijn veel dieren die met uitsterven bedreigd worden, kinderen staan hier niet bij stil. Het boek: Laat ze niet verdwijnen gaat over twaalf dieren in gevaar op onze aarde. Op twee pagina’s lees je informatie over het dier. Op de ene  pagina staat hoe ze leven, op de andere waar ze wonen, hoe bedreigd ze zijn en waardoor dat komt. Er zijn prachtige afbeeldingen bij getekend en elk verhaal eindigt met: Laat ze niet verdwijnen!

Boer Boris heeft de was gedaan en hangt dit op de lijn. Achter de was ziet hij een..olifant! Het is een nieuw vriendje van Sam, ze wil de olifant graag houden. Maar op de boerderij hoort geen olifant, vindt Boer Boris. Sam bedenkt wat anders en verkleed en schminkt de olifant elke keer zodat hij op een van de boerderijdieren lijkt. Boer Boris trapt er niet in. Dan lopen er allemaal mensen langs het land, ze zijn van Artis en zoeken een olifant die is meegenomen door een rover…..

Dit boek is geschikt om te gebruiken voor een verteltafel. Een olifant op de boerderij…..

Opening van het project

Introductie van het project:

 • Schatkist
 • Woordveld
 • Boek: de dierentuin
 • Foto’s van dieren in de dierentuin
 • Letterdoosje: dierentuin

Verkenning van het onderwerp en maken van een woordveld

Onderzoeksactiviteiten en uitstapjes

Het mooiste is natuurlijk om op bezoek te gaan in een echte dierentuin. Als dat niet mogelijk is, kun je op YouYube filmpjes laten zien en praten over de ervaringen van de kinderen.

Misschien is er iemand die in de dierentuin werkt die je uit kunt nodigen?

Wat moet allemaal aan de orde komen?

 • Wat is een dierentuin en welke dieren zijn daar te zien?
 • Verschil tussen dieren, gevaarlijke dieren, hokken voor dieren
 • Beroepen in de dierentuin
 • Wat zien we allemaal in een dierentuin: kaartjesloket, fotograaf, restaurant, keuken voor dierenvoeding, paden
 • Waar komen de dieren; binnen- en buitenverblijven
 • Routes, wegwijzers, plattegrond

Zintuigspelletjes

Kimspel: Leg verschillende speelgoedbeesten neer. Laat ze goed bekijken. Stuur iemand weg. Laat een dier weghalen en het kind weer terugkomen. Welk beest ontbreekt?

Knutselopdrachten

 • Papegaaien op een stokje

 • Een leeuwenkop

 • Een krokodil van een dik muizentrapje

 • Apen van een rolletje

 • En apen hangend in de klas

 • Zelf een hok knutselen

 • Een slang maken
Hoe maak je deze slang? Gebruik brede stroken, ik heb voor deze slang licht- en donkergroene stroken gebruikt. Maak een rondje van een strook en plak deze vast. Steek hier de volgende strook doorheen en plak deze dicht. Ga zo verder tot er een lange slang ontstaat. Laat kinderen verschillende lengtes maken en vergelijk de lengtes van de slangen.
Leeuw door eerst strepen te trekken met de vingers vanuit het midden. Daarna de kop er op plakken.
Leeuwenkop beplakken met kleine strookjes
Leeuw achter de tralies; er is een schoenendoos als hok gebruikt
Schilderen
Apen in een boom
Schildpadden in het water; met een cd als lijf
Leeuw van een doos
Dikkertje Dap, klom op de trap; Een grote giraf van een doos met rolletjes als poten
Giraf van doosjes en rollen
Krokodillen van zoutdeeg
Krokodil van eierdoos

Hoeken

Overal in de klas hadden we hokken gemaakt met daarin dieren. De kinderen konden kaartjes kopen en een plattegrond en vervolgens de klas rond om de dieren te bekijken. Een paar kinderen waren oppassers en zorgden ervoor dat de hokken schoon bleven. Dus geen dierenpoep……….. 

 
Dierentuinen in de bouwhoek

 • Laat de kinderen zelf dierenknuffels meenemen voor in de hokken
 • laat de kinderen zelf het bord dierentuin en borden en pijlen maken
 • Bomen verven voor de buitenverblijven
 • Voor de oppasser een keuken waar eten bereid kan worden, een bezem, schep en kruiwagen voor het schoonmaken van de dierenverblijven
 • Kassa met toegangskaarten, plattegronden en informatieboekjes

Spel en beweging

 • Apengymnastiek; klimmen en klauteren
 • Apenkooi; tikspel
 • Met de bus naar de dierentuin; onderweg gebeuren er natuurlijk allemaal rare dingen
 • Ga je mee………naar de dierentuin……en jij mag zeggen hoe
 • Ik ging laatst naar de dierentuin (wijs: ik stond laatst voor een poppenkraam)
 • De grote grijze griezelbeer (Kleuterwijs 127)
 • Tikspel; De leeuw en de muizen. De kinderen zijn muizen en hebben een touwtje in hun broek hangen. De leeuw wordt gek van al die muizen en gaat de muizen proberen te pakken. Hij krijgt alleen hun staartjes te pakken. Hoeveel staartjes kan de leeuw vangen?

Muziek

In het muziekkastje zitten opdrachten voor de volgende onderdelen van de muzikale vorming: ritmeopdracht, dansopdracht, luisteropdracht, muziekinstrumenten, liedjes om aan te leren.

In Kleuterwijs zijn veel leuke liedjes te vinden:

 • Naar de dierentuin (Kleuterwijs 124)
 • De dierentuin van Amsterdam (Kleuterwijs 125)
 • Een aapje (Kleuterwijs 126)
 • Ik zag twee beren (Kleuterwijs 129)
 • Dikke dikke olifant (Kleuterwijs 130)
 • Een olifant (Kleuterwijs 132)
 • Alle dieren liepen weg (Beestenboel, Benny Vreden 128)
 • De krokodil
 • Goeiedag meneer giraf (Grote Liedjesboek 36)
 • Dromedaris (Grote Liedjesboek 36)

Liedje op de wijs van Altijd is Kortjakje ziek:

Jongens, meisjes aan de kant
want daar komt de olifant.
Grote voeten, grote oren
En een lange slurf van voren
Jongens, meisjes aan de kant
want daar komt de olifant.

Oefeningen voor op het digibord

Materialen

De verteltafel

Sam vindt een olifant en vraagt aan Boer Boris of ze die mag houden. Maar Boer Boris vindt dat een olifant niet op de boerderij hoort. Sam verkleed de olifant telkens als een ander boerderijdier. Tot er mensen komen die een olifant zoeken.

Taal

Verhalend ontwerp (Gemaakt door Josje): Klik hier voor een verhalend ontwerp over een oppasser in de dierentuin die hulp nodig heeft.

Een paar auditieve oefeningen over het thema: dierentuin kun je hier vinden:

Ik ga naar de dierentuin en ik zie; dan noemt u een dier, bijvoorbeeld een krokodil. De volgende zegt: Ik ga naar de dierentuin en ik zie een krokodil en een olifant. Zo wordt de rij met dieren steeds langer. Hoeveel dieren kunnen we onthouden?

 • Tekendictee: Een goede oefening om goed te leren luisteren naar opdrachten: Geef een groep kinderen een vel tekenpapier en geef de volgende opdrachten: Teken in het midden van je blad een grote kooi. Teken een leeuw in de kooi. Teken een pad van de onderkant van je papier naar de kooi. Teken een boom rechts van de kooi. Teken een ladder schuin tegen de boom aan. Teken een aap in de boom. Teken boven de aap een papegaai. Teken links van de leeuwenkooi een hek. Teken achter het hek een giraf. Recht boven de giraf vliegen twee vogels.

  Leg de tekeningen dan naast elkaar en bekijk de resultaten.

Margriet Holterman deed bij deze leuke kangoeroe en het boekje het volgende:
Eerst bekeken we de kangoeroe van papier. Vragen als “hoe heet dit beest?
wat is dit (wijzen op de buidel), wijzen op de sterke achterpoten en de kleine voorpoten. Hoe kan dat? Hoe ver kan hij springen? (Wel over drie vrachtauto’s)

Waar leeft een kangoeroe?
Dit schrijf je op een papier.
Ook heb ik een luister vraag voor de kinderen. Als het boek uit gelezen is mag je er een antwoord opgeven: Waarom wil moeder kangoeroe dat de kleine kangoeroe uit de buidel gaat?

Dan wordt het boek voorgelezen. Aan het eind doe je het boek dicht en stelt de vraag: welke dieren kwamen in het boek voor? Op de kaartjes staan de namen van de dieren en een plaatje erbij. Deze zitten in een bakje voor de buik van de kangoeroe. Met deze kaartjes kun je weer allemaal spelletjes doen: ritme klappen, beginletter, sorteren bij de juiste beginletter etc.

Groep 3

In groep 3 wordt aan het begin van ieder project gevraagd aan de kinderen welke vragen ze hebben over verschillende dieren van de dierentuin. Aan het eind van het thema wordt tijdens een kringgesprek bekeken of alle vragen beantwoord zijn.

Elfje

    De kinderen kunnen gemakkelijk een elfje maken. Elfjes zijn korte gedichtjes die
    bestaan uit elf woorden. De elfjes die je rechts ziet zijn gebaseerd op één dier. Het is 
    een soort raadsel. Alle elfjes zijn als volgt opgebouwd:

    1. Zin 1: 1 woord – de kleur van het dier
    2. Zin 2: 2 woorden – een uiterlijk kenmerk
    3. Zin 3: 3 woorden – bezigheid van het dier
    4. Zin 4: 4 woorden – woonplaats van het dier
    5. Zin 5: 1 woord – naam van het dier

Rekenen/wiskunde 

Begrippen:

Veel – weinig
Groot – klein
Hoog – laag
Aantallen schatten; wat is meer – minder
Rubriceren:Laat platen van dierentuindieren meenemen. Leg grote vellen papier neer en laat de kinderen de platen ordenen:

Dieren met veren

 • Dieren die vlees eten
 • Dieren die planten eten
 • Dieren die op land leven
 • Dieren die in een warm land leven
 • Dieren die in een koud land leven
 • Dieren die zwemmen
 • Dieren die vliegen
 • Dieren die lopen
 • Dieren die springen
 • Dieren die kruipen

Kralenplanken

Bedankt

Deze pagina is mede tot stand gekomen door bijdragen van: Roelie van de Meer, Ingrid van der Jagt, Dionne, Marije Bouma, Minke Bosma, Annemarie Mensink, Josje, Baukje Wijngaarden, Margriet Holterman, Margriet van Laar, Ina Schild (kralenplanken) en Reina Schenkel. Bedankt hiervoor!

GD Star Rating
loading...
Dierentuin, 4.7 out of 5 based on 22 ratings

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!