www.jufjanneke.nl


0
GD Star Rating
loading...

Taalspellen van Taalmateriaal

Janneke 4 juli 2022

Taal is best ingewikkeld voor kinderen. In groep 1 en 2 is het goed om dagelijks taal aan te bieden maar daar ook spelvormen bij te gebruiken. Zo kunnen kinderen spelenderwijs doelen oefenen. Voor het oefenen van voorzetsels en klankgroepen gebruik ik: Woordensplit en het Familiekwartet van Taalmateriaal.

Woordensplit
Het spel Woordensplit is een spel om woorden op te splitsen in klankgroepen. Daarmee vergroot je bij kleuters het taalbewustzijn en woordenschat. Het is een spel met een bel. De kinderen verzamelen zoveel mogelijk kaarten met punten. Ik heb het zo gespeeld met de kinderen. Er liggen twee stapels: de groene kaarten met de punten naar boven en de gele kaarten met de afbeeldingen naar beneden. Steeds mag een van de kinderen een gele kaart omdraaien, zijn het evenveel klankgroepen? Dan wordt op de bel gedrukt. Klopt het? Dan mag je de puntenkaarten hebben, zijn de klankgroepen niet gelijk? Pak dan opnieuw een gele kaart en kijk of het dan wel klopt. Wie de meeste punten heeft, is de winnaar. Een prachtig spel om het doel: klankgroepen herkennen in een woord te oefenen.
Familiekwartet
Met het familiekwartet oefen je de voorzetsels. Zit de kat op-onder-achter of voor de tafel. Staat papa op-naast-achter of voor het kleed.
De afbeeldingen van beide spellen zijn duidelijk en rustig. Ik heb het in de klas gespeeld en de kinderen waren enthousiast. Ondertussen oefen je de voorzetsels.
Taalmateriaal

Waar komt Taalmateriaal vandaan? Het komt van Janita Weisz, afgestudeerd en werkzaam geweest als logopedist. In het werkveld merkte ze dat er veel kinderen zijn met een taalontwikkelingsachterstand en deze vervolgens ook lastig inhalen, waardoor ze soms gedemotiveerd raken om taal te leren. Zeker als deze achterstand groot is of kinderen moeite hebben met het leren van taal. Daarom is ze begonnen met het ontwikkelen van educatief spelmateriaal, gericht op bevordering van de Nederlandse taalontwikkeling. Haar missie is dat zoveel mogelijk kinderen met plezier de Nederlandse taal onder de knie krijgen, zodat ze zich op school optimaal kunnen ontwikkelen. Leuk om te weten: alle afbeeldingen van Taalmateriaal zijn met de hand geknipt!

Wat vind ik er van?
Ik heb beide spelen in de klas uitgeprobeerd. Vooral het spel Woordensplit vinden kinderen leuk omdat er een spelelement in zit en…een bel. Ik maak hier wel duidelijk afspraken over. Het familiekwartet is ook leuk maar niet iedereen kan kwartetten of snapt meteen de bedoeling. Je kunt de kaartjes ook gebruiken om in de kring de kinderen de voorzetsels eerst te laten oefenen met behulp van de kaartjes en daarna als kwartet. Dan snappen ze eerder wat de bedoeling is. Beide materialen zien er leuk uit en vooral het gegeven dat de afbeeldingen allemaal met de hand zijn geknipt maken het wel bijzonder! De afbeeldingen zijn duidelijk en helder en de bedoeling van het spel ook.
Bestellen?
Klik op de afbeelding om het materiaal te bestellen:
GD Star Rating
loading...

Taalspellen van Taalmateriaal, 4.3 out of 5 based on 21 ratings

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!