www.jufjanneke.nl


0
GD Star Rating
loading...

De politie in actie

Janneke 13 mei 2018

Zo nu en dan komt de wijkagent bij ons op school wel eens een kopje koffie drinken. Elke keer weer verbaas ik mij erover hoeveel impact dit heeft op kinderen. Trouwens….niet alleen op kinderen, als ik in de stad loop en er lopen agenten, dan wordt er ook altijd naar hen gekeken. Een goede reden om dit thema in de klas aan de orde te stellen. Omdat ik een groep 2/3 heb, wil ik zowel spelactiviteiten als lees/schrijf en reken/wiskundeactiviteiten voor beide groepen aanbieden.

Dit is een eerste begin van het thema. Ik zal regelmatig een update plaatsen met nieuwe materialen.

Ontwerpschema en groepsplan

Hier kun je een ontwerpschema downloaden over: de poltie. Alle kernactiviteiten staan hier in genoemd met daarbij de activiteiten.

Doel

Door middel van dit thema wil ik de kinderen bewust maken van het goede werk dat agenten dagelijks doen. Ook wil ik benadrukken dat agenten niet de hele dag alleen maar achter boeven aanzitten maar dat er meer gebeurt.

Boeken

Speelgoed bij het thema

Onderzoek/uitstapjes

– Nodig een agent uit op school om te vertellen over het werk
– Als het mogelijk is, kun je een kijkje nemen op een politiebureau

Aankleding van de klas

Opening van het thema

Knutselopdrachten

Hoeken

Wat moet er aan de orde komen?

Spel en beweging

Politietraining in het speellokaal

Muziek

In het muziekkastje zitten opdrachten voor de volgende onderdelen van de muzikale vorming: ritmeopdracht, dansopdracht, luisteropdracht, muziekinstrumenten, liedjes om aan te leren.

  •  Opdrachten voor het muziekkastje

Materialen

Oefeningen voor op het digibord

  • Kijk ook bij de yurlspagina: Kijk voor passende links op het digibord op mijn yurlspagina: Yurlspagina politie

Taal

Vertelkast en wenskist 002
In de taalkast zitten voorwerpen waaraan verschillende taaloefeningen zijn gekoppeld: Ko Klapper: tellen woorden in zinnen en woordstukjes, Ria Rijm: voor rijmoefeningen, Henk Hak en Piet Plak: hakken en plakken, woordrups: begin en eindletters, Pipa Papegaai: voor luisterspelletjes: nazeggen zinnen, Lange Slang: lange en korte woorden herkennen, voorwerp passend bij het thema: raadsels, wel of niet goed, etc., vingerpopjes voor het geven van een voorstelling in het theatertje erboven, grote lade waar het boek van de week uitkomt en waar een map in ligt met daarin bladen met de auditieve oefeningen erop.

Woordenschat

Rekenen/wiskunde

Kralenplanken

Verkleedkleding

Afsluiting van het thema

Bedankt

GD Star Rating
loading...

De politie in actie, 5.0 out of 5 based on 2 ratings

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!