www.jufjanneke.nl


0
GD Star Rating
loading...

Het telfeest van Stippie

Janneke 25 januari 2019

Komt Stippie op tafel? Dan weten de kinderen het al, we gaan rekenen, leuk!

 

Stippie is een lieveheersbeestje, hij kan heel goed tellen. Hij helpt de kinderen om op een handige manier te leren tellen. En dat alles door middel van spel, dat sluit aan bij de wereld van jonge kinderen en daardoor ervaren en ontdekken de kinderen.

Om de rekenontwikkeling te stimuleren is het voor kleuters goed om met diverse materialen de kans te krijgen en in verschillende situaties ervaringen op te doen met schatten, vergelijken, ordenen, tellen, meten, meetkunde, ruimte, tijd en geld.

De materialen

De materialen in de kist Tel en rekenfeest van Stippie zijn gericht op de ontwikkeling van tellen en getalbegrip met specifieke aandacht voor het structurerend leren tellen. 

Wat vind je in de kist:

  • Allerlei spelkaarten, dominokaarten, memoriekaarten
  • Houten eierhouders en houten kralen die als eieren dienen
  • Dobbelstenen
  • Rijgveters en kralen
  • Handleiding  met rekendidactiek, doelen, lessen en toepassingen
  • Stippie lieveheersbeestje
  • Via de website van de Rolf groep zijn nog aanvullende werkbladen en materialen te bestellen.

De handleiding

De handleiding geeft eerst duidelijke uitleg over: getalbegrip, de rekenvoorwaarden, rekenbegrippen, de telontwikkeling en het structureren.

Daarna volgt een beschrijving van verschillende lessen waarbij je gebruik maakt van de materialen. Er staan zeven lessen in uitgewerkt maar elke les kan veel en vaak herhaald worden of op een andere manier weer worden ingezet.

De lessen

Les 1; Vingerbeelden;

Allerlei activiteiten die je met de vingerbeelden kunt doen en de vingerbeeldenkaartjes.

Het spel is een succes in de klas: Leg de kaartjes op een stapeltje en draai om de beurt een kaartje om.
Wie het eerst kan zeggen hoeveel er op staan, mag het kaartje houden. Wie heeft de meeste?

Les 2; De dobbelsteen;

Eerst wordt beschreven hoe je de dobbelsteen kunt aanbieden aan de kinderen en hoe de structuur er uitziet. Ik laat dit vertellen door Stippie, zodat deze een duidelijke rol krijgt tijdens de lessen. daarna staan er verschillende spelvormen beschreven met de dobbelstenen en de kaartjes. Hier kunnen de kinderen weken mee aan de slag!

Les 3; Eierdozen;

Nu ga je over naar de dubbelstructuur. Ook bij deze les worden verschillende activiteiten beschreven die je samen met de kinderen kunt doen maar ook die de kinderen samen kunnen spelen. Er worden bij deze les ook weer verschillende activiteiten genoemd en een spel die de kinderen zelf kunnen doen.

Wij hebben in de klas deze les ook gebruikt om allerlei verzamelingen te maken:

Les 4; Turven en getalsymbolen;

Turven is best lastig voor kinderen. Wij hebben onze stapeldopjes geturfd. 

 

Stapelen en voor elke stapel werden turfstreepjes gezet. Daarna tellen……. we kwamen over de 100. Een magisch getal voor kleuters!

Les 5; Andere patronen;

In deze les gaat Stippie op zoek naar andere patronen. Door vijf activiteiten en een spel leren kinderen te zien dat de structuur zich herhaalt.

Les 6; Het vlinderspel;

Tijdens deze les leren kinderen een structuur toepassen.

 

Les 7; Uitbreidingen;

Hier worden allerlei mogelijkheden genoemd om de spelmogelijkheden uit te breiden. Maar dan moeten de structuren, die eerder aan de orde zijn geweest, enigszins beheerst zijn.

Tot slot wordt de rekendidactiek besproken, het schematiseren, de doelen en rekenroutines. En dan volgen nog een zestien verschillende activiteiten die je kunt doen met de materialen uit de kist of de kopieerbladen die van de website van Rolf gedownload kunnen worden. Door het aangeven van observatiepunten en didactische aanwijzingen weet je waar je extra op moet letten.

Wat vind ik van het Telfeest van Stippie?

Het is een uitgebreide doos met veel mogelijkheden. De beschrijving is duidelijk en geeft praktische tips. Het is een manier om het tellen en getalbegrip aan te bieden en biedt een scala aan mogelijkheden. Vooral in de kleine kring is het fijn om deze kist te gebruiken. In de grote kring kun je het gebruiken om de opdrachten te introduceren. Wat ik wel wat mis zijn de activiteiten om beweging in te zetten. Bewegen is zo belangrijk en goed te gebruiken bij het automatiseren van de activiteiten. Eigenlijk wil ik nog een pagina maken om meer bewegend leren te gebruiken bij deze activiteiten. Daar kun je zoveel mee en kinderen hebben bewegen nodig. Nog even afwachten dus.

Het spel is te bestellen bij de Rolf groep. Klik op het logo voor informatie.

GD Star Rating
loading...

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!