www.jufjanneke.nl


0
GD Star Rating
loading...

In het begin…

Janneke 19 januari 2013

De Anne Frankschool is een Christelijke school. Toch hebben niet alle kinderen een idee wie God of Jezus is. Ook de verhalen uit de Bijbel zijn vaak niet bekend. In het begin van het schooljaar start ik daarom met een thema: In het begin…. om aan te geven dat wij geloven dat God de wereld heeft gemaakt en dat wij er nu voor moeten zorgen dat het een mooie wereld blijft.

Ontwerpschema

Je kunt hier het ontwerpschema downloaden.

Doel

 • Tijdens het thema wil ik de kinderen uitleggen dat het eerste verhaal in de Bijbel het verhaal van de Schepping is. Hier wordt verteld dat God de aarde heeft gemaakt.
 • We gaan de verhalen vertellen en houden hier gesprekken over.
 • Dit gebruik ik als basis om uit te leggen wie God is. Daarnaast hebben wij de taak om de wereld samen goed te onderhouden en te zorgen voor elkaar.
 • Tijdens de Bijbelverhalen introduceer ik de kaars. Deze kaars brandt alleen als we bezig zijn met de Bijbelverhalen en niet gewoon aan het voorlezen zijn. Hiermee maken we het verschil zichtbaar.
 • Einddoel is het maken van een boekje met de verschillende verhalen over alles wat God heeft gemaakt.

Boeken

 

Onderzoek/uitstapjes

We maken een wandeling om de school heen om te kijken naar de natuur, het weer, de mooie dingen en alles wat door mensen is gemaakt.

In de wereldhoek liggen atlassen en wegenkaarten samen met de wereldbol.

Veel proefjes met water: wat drijft en wat niet, wanneer is water fijn en wanneer niet, etc.

Proefjes met lucht: kun je lucht zien of voelen? Kijken naar de lucht.

Warmte van de zon voelen en schaduw zien, zon goed bekijken.

Aankleding van de klas

Ik hang eerst in de klas een groot stuk doorzichtig plastic aan het plafond.  

Daarvoor komt een grote wereldbol te hangen. Elke dag hang ik, na het verhaal van die dag, er weer wat bij, zodat het ook daadwerkelijk voor de kinderen gaat leven. Uiteindelijk is dan de wereld af en moeten wij mensen er wat van gaan maken samen.

De wereld is klaar. Op de wereldbol hangen bloemen. De zon, de maan en sterren zijn er. Er hangen vissen, onderaan de wereld hangen poppetjes die de kinderen hebben gemaakt van strijkkralen en op de kast staan dieren en mensen. Het lijkt prachtig.

Opening van het thema

Voor de opening spelen we eerst het spel: Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet.

Daarna gaan we over op een klassengesprek en laat ik de kinderen om zich heen kijken en verwoorden wat ze zien. Wie heeft dat gemaakt? De huizen: aannemers en bouwvakkers, de stoep en de straat: stratenmakers, het gras: de hovenier etc. Maar wie heeft er gezorgd dat er een wereld is waarop we wonen? Ben benieuwd wat er uit komt.

Dan start ik met het eerste verhaal over de Schepping uit een prentenboek.

In de themakast zit in de onderste la een boek over het Scheppingsverhaal. De kinderen mogen dat boek er elke dag uithalen. In de eerste la zitten allemaal dingen die met licht en donker te maken hebben: een gloeilamp, een kaarsje, twee woordkaarten: licht en donker, een kleurenblok van licht – donker. In de tweede la zitten allemaal woordkaarten over: zon – maan – wolken – blauwe lucht met een luchtpomp en een ballon. De derde la heeft allemaal bloemen en plaatjes van bloemen en bomen. In de vierde la zitten vissen en een plaatje van vogels. In de vijfde la zitten verschillende dieren en het woordkaartje ervan. In de zesde la zitten poppen uit verschillende landen.

Na elk verhaal mag er met de inhoud van die dag worden gespeeld.

 

Knutselopdrachten

Ik ga alle dingen die we maken rondom dit thema bundelen en daar maken we een boek van. Je kunt hier de voorkant downloaden.

 • Voorkant boek: in het begin

 • De kinderen hebben zelf een voorkant gemaakt door een wereldbol te plakken. Daarop staat hun eigen foto. In het boek zitten:
 • Licht en donker

Groep 1 heeft licht en donker gemaakt met ecoline.
Groep 2 heeft op zwart papier getekend wat je in het donker doet en op wit papier wat je doet als het licht is.

Je kunt ook wereldbollen maken en de ene helft donker verven en de andere kant licht.

 

 

 

 

 

 • Blauwe lucht en wolken

Groep 1 heeft wolken getamponneerd.
Groep 2 heeft de wolken gescheurd en opgeplakt

 

 

 

 

 • Land en water

Beide groepen hebben golven met wasco gemaakt en daar met blauwe ecoline overheen. Dat is de zee.
Het land is gescheurd en later opgeplakt.

 

 

 

 

 • Zon en de maan: zon plakken, maan en sterren; zon van een lijmtekening en ecoline


De kinderen mochten zelf ook zonnen en manen maken

 • Gras, bloemen en bomen

Stempelen met circels

 
En bloemen plakken van cirkels en vlechtstroken of cirkels met ovalen

 • Dieren in het water

 
Vissen van plakfiguren, vissen vouwen en grote vissen verven

 • Dieren op het land: kleurplaat, plakfiguren plakken

 • Mensen: Knippen uit tijdschriften of plakken van cirkels en stroken

 • De kinderen kunnen verder in de wereldhoek wereldbollen maken 

 • Op de deur komt een wereldbol met foto’s van de kinderen in de klas; wij moeten immers, samen met de andere mensen, goed voor de wereld zorgen.

 • Regenboog maken van alle handen van de kinderen


 • Bea liet de kinderen een wereldbol maken met sitspapier en daarna tekenden de kinderen zichzelf en dat werd later op de wereldbol geplakt.

Hoeken

Licht en donker hoek; ik maak een donker hol waar kinderen met zaklantaarns in mogen spelen en ervaren wanneer het donker en wanneer het licht is.

Vriendenhoek; Omdat mijn uitgangspunt is dat we samen van deze wereld wat moeten maken, komt er ook een vriendenhoek. Hier mogen de kinderen hun vriendjes/vriendinnen tekenen.

Wereldhoek;

Zand en/of watertafel; Water; wat is er allemaal in en op het water? Zand; Maak er een mooie aarde van.

Wat moet er aan de orde komen?

Elke dag behandelen we een dag uit het Scheppingsverhaal.

 • Licht en donker; Ik heb allemaal dingen meegenomen die met licht en donker hebben te maken: lamp, gloeilamp, kaars, lucifer, blinddoek, maan, zon. Hier hebben we uitgebreid over gesproken. We hebben ook boeken behandeld over: dag en nacht.
 • Blauwe lucht en wolken; Wat is lucht, wat zijn wolken? Zien de wolken er elke dag hetzelfde uit? Wanneer zijn er veel en wanneer zijn er weinig wolken. Kun je lucht zien? Kunnen we de lucht voelen?
 • Water en land; Wanneer is het fijn dat er water is? Wanneer is het niet fijn? Heeft het land water nodig? Proefje met bloemen en water of geen water
 • Bloemen en bomen; We maken een wandeling om de school en bekijken hoeveel verschillende bloemen en bomen er zijn
 • Zon, maan en sterren; Kun je de zon zien? En de maan? Wanneer zie je de sterren en de maan het best?
 • Vissen en vogels;
 • Dieren
 • Mensen

Spel en beweging

Bewegingsspelletjes;
Water; Geef elk kind een strook blauw crêpepapier. Loop door het speellokaal en laat ze de strook achter zich aan bewegen. Maak er later golven in, hoge en lage.

Parachutespel; Gebruik een ronde parachute en laat de kinderen ervaren wat rond is, net als de wereld. Loop in een kring rond met de parachute in het midden. Hij mag niet slap hangen maar je mag elkaar ook niet omtrekken. Hou de parachute hoog en laag. Tel tot 5 en laat een kind er onderdoor lopen. Maak veel lawaai met de parachute en maak heel zacht geluid met de parachute.

Spelletjes:

 • Parapluutje, parasolletje; Kringspel; Laat een van de kinderen met een paraplu rondlopen en zing ondertussen het lied. Bij het woord: pardon, kiest het kind met de paraplu een ander
 • ’t Regent, het regent; Lopen door het lokaal en op de grond vallen bij de zin: Dan vallen we op ons gat
 • Licht en donker; In de kelder is het donker; kringspel met blinddoek; Tijdens het zingen van het liedje, staat een kind in het midden met een blinddoek voor. Aan het eind van het liedje moet de leerling voelen wie er tegenover hem/haar staat
 • Visnetje; twee kinderen houden elkaars handen vast en proberen een ander te vangen. Wie getikt is, is af

Muziek

Alles wordt nieuw van Hanna Lam: dl. 1: In het begin en het scheppingslied

Uit kleuterwijs:

 • blz. 62; Water heb je nodig
 • blz 112; Een regenboog
 • blz. 42; Ik en jij
 • blz. 43; Daar komen we allemaal aan
 • blz.56; Beestenbende

Knijpkaarten

Werkbladen

Materialen

Ik heb woordkaarten en een woordenboek gemaakt over dit thema.

Taal

Gesprekken:

 • Water; waar gebruiken we het voor? water en het weer: regen, sneeuw.
  Te weinig water is niet goed maar teveel ook niet. Laat dat zien door in een bakje zand te doen en daar een beetje water op. Later steeds meer. Kun je er nou nog wat mee? Zet twee bloemen in twee vazen. Geef de ene water en de andere niet. Wat gebeurt er?
 • Mensen; We gaan elkaar in tweetallen goed bekijken; Wat is hetzelfde en wat niet?
 • Lucht; We kijken een paar dagen achter elkaar nar de lucht. Zijn er veel/weinig wolken?
  Lucht zit ook in een ballon als deze is opgeblazen. Blaas een ballon op en laat het los? Kun je lucht zien?

Rekenen/wiskunde

Begrippen:
Droog – nat
Veel – weinig mensen
Grote – kleine dieren
Kleuren
Donker – licht
Cirkel

Kralenplanken 

Bedankt

Deze pagina is mede mogelijk gemaakt door ideeën van Alda van Dijken en Bea Niphuis.

GD Star Rating
loading...

In het begin..., 3.0 out of 5 based on 1 rating

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!