www.jufjanneke.nl


0
GD Star Rating
loading...

De vormenmannetjes

Janneke 26 januari 2013

Ontwerpschema

Doel

 • Het aanleren van de basisvormen: cirkel, vierkant, driehoek en rechthoek
 • Vormen kunnen benoemen en herkennen
 • Vormen kunnen sorteren en ordenen
 • Kinderen laten ontdekken waar vormen allemaal gebruikt worden

Boeken

Speelgoed bij het thema

Spelletjes

Onderzoek/uitstapjes

Maak een wandeling rondom de school en laat de kinderen allerlei natuurmaterialen verzamelen, zoals stenen, takjes, vruchten, zaadjes, schelpjes etc. Maak er in de klas verzamelingen van. Je kunt er ook een winkel of een museum van maken. Laat de kinderen er mee experimenteren: bekijken, betasten, schoonmaken, etc. Wat heeft dezelfde vorm, wat zijn de verschillen?

Ga eens naar de wolken kijken; waar lijkt de vorm op?

Zeepbellen blazen; welke vormen en kleuren zie je?

Kleuters mogen een speelgoedje meebrengen in een bepaalde vorm: b.v: een bal: rond; Ze moeten thuis al nadenken over de vorm dat hun speelgoed heeft of zoeken naar speelgoed dat de vorm heeft die zij willen meebrengen. Op school leggen ze alle vormen die hetzelfde zijn, bij elkaar.

Een idee van juf Riemkje Quarre;

Vormenmiddag organiseren; Een hele middag in circuit rondom vormen met de volgende activiteiten:

 1. Werkblad robot; Benodigdheden: werkblad en kleurpotloden
 2. Spel voelzak; Welke vorm voel je? Welke vorm is weg? Benodigdheden: voelzak, vormen
 3. Tekenen; Welke vormen heb je onderweg gezien? Benodigdheden: werkblad en kleurpotloden
 4. Spel: vormenmemory en vormenkwartet; http://www.kleutergroep.nl/Vormen/vormen%20index.htm
 5. Tik/kringspel; ………. leggen, niemand zeggen, achter wie leg ik hem neer? Een, twee, drie wij kijken weer: niet bij mij en niet bij jou, wie hem heeft die pakt hem gauw. (melodie: zakdoekje leggen) Benodigdheden: vormen
 6. Teken de ontbrekende vorm; werkblad. Benodigdheden: vormenkist met de vier vormen: driehoek, rechthoek, cirkel en vierkant.

Ontwikkelingsmaterialen

     Vormenplank              Kleur en sorteerspel                      Seriant            Vormenstempels

Verder kun je de volgende materialen gebruiken: voelzak, logiblocs, vormenstoof

Aankleding van de klas

Hang de vormenmannetjes op in de klas

Hang in de klas allemaal vormen op die uit karton zijn geknipt en schrijf er in letters op welke vorm het is.

Opening van het thema

Voelzak; Wat zit er in de zak? Stop er steeds vormen in. De kinderen kunnen raden wat ze voelen. Als er heel wat vormen aan bod zijn geweest, volgt er een gesprek. Wat zie je, wat is het? Wat zou het thema worden?

Zintuigspelletjes

Zet de kinderen in de kring en bespreek de vormen van de logiblocs. Geef daarna een vorm aan hen terwijl ze de handen op de rug houden. Ze kunnen het dus niet zien maar moeten voelen of ze de vorm herkennen.

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de vorm is……..

Welke vorm voel je?

Kimspel: Welke vorm is weg?

Knutselopdrachten

 • Plak een cirkel van cirkels, vierkant van vierkantjes, driehoek van driehoekjes

 • Maak een vormenmannetje; leg verschillende vormen neer en laat de kinderen daar een mannetje van maken
 • Toren maken van vierkanten; van groot naar klein op elkaar stapelen
 • Laat de kinderen uit tijdschriften allemaal dingen zoeken, uitknippen en opplakken bij de juiste vorm

 • Schilder in het midden een stip en laat de kinderen er steeds cirkels omheen schilderen. Het lijkt prachtig als je het ook zo ophangt.
 • Driehoek van driehoeken; Geef de kinderen dit werkblad en laat ze elk driehoekje inkleuren met een andere kleur. De kleuren kun je laten ontstaan door te mengen.
 • Geef de kinderen een cirkel en laat ze de cirkel in steeds meer stukken verdelen. Het moet wel altijd via het midden gaan. Waar is het midden van de cirkel? Leuk om te laten ontdekken.
 • Schilderij waarop allemaal cirkels zijn gestempeld
 • Een cirkelpuzzel. Laat op de cirkel eerst een tekening maken
 • Vormenmannetjes mobiel
 • Driehoektekening
 • Vormenkabouter
 • Spatten met vormen
 • Vormenkabouter van twee bakjes

Hoeken

 • Hoek met verschillende vormspelletjes
 • Letterhoek; vormenboekjes maken
 • Ontdekhoek met vormen

Spel en beweging

Gymlessen met vormen: hoepels, blokken

Spelletjes:

 • We maken een kringetje; zangspel en daarbij de cirkelvorm benoemen
 • Ga zitten in een kring op de grond. Kunnen we ook in een vierkant zitten? Of een rechthoek? Of een driehoek?
 • Een, twee, drie wie heeft die bal, die mooie bal van goud
 • Blokje leggen, niemand zeggen

Spel met de parachute past hier ook erg goed bij. De parachute heeft de vorm van een cirkel. Hou de parachute hoog en laag. Ook scheef houden is leuk voor de kinderen om te ontdekken. Hou een ballon op de parachute omhoog.

Spel met hoepels en kleuren: Welke vorm hebben de hoepels? Wat kunnen we er mee doen? Kleuren bij elkaar leggen. Tikspel: wie is het eerst in de groene hoepels? Wie in de rode hoepels?

Buitenspel: vormenmannetjes krijten op het plein

Muziek

Ik heb een (vorm noemen) in mijn hand

Ik heb een (vierkant, cirkel, driehoek, rechthoek) in mijn hand
Die gaat reizen door het land
Is hij hier, is hij daar?
Als je hem ziet dan zeg je het maar!

Kan je raden

Kan je raden, kan je raden
van tierelierelorm, van tierelierelorm
Kan je raden, kan je raden
wat heb ik voor een vorm?

Wij zijn de vormkabouters

Wij zijn de vormkabouters, wij wonen in het bos
Wij hebben altijd veel plezier en dansen op het mos

Ons mutsje is een driehoek, ons hoofdje dat is rond
Ons buikje is een vierkant, wij stampen op de grond!

Knijpkaarten

Werkbladen

Materialen

Taal

Woordenschat

Cirkel – driehoek – vierkant – rechthoek – kubus – ruit – ovaal

Rekenen/wiskunde

Lessen met logiblocs:

 • Sorteren; wat hoort bij elkaar en waarom?
 • Reeksen maken van vormen en kleuren; rood – geel – blauw of vierkant – cirkel – driehoek, etc.
 • Voelspel; doe een vorm in de voelzak en laat de kinderen voelen wat het voor vorm is en of het dik of dun is?

Bedankt

Deze pagina is mogelijk gemaakt door verschillende bijdragen van: Margriet van Laar, Margriet Holterman, Gonnie de Vetten-Smit, Carina van Dyck, Jolanda Wolterink en Riemkje Quarre

GD Star Rating
loading...

De vormenmannetjes, 3.0 out of 5 based on 66 ratings

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!