www.jufjanneke.nl

0
GD Star Rating
loading...

Opbrengstgericht werken

Janneke 12 augustus 2013

 

77fc934b0e739f6625e54b251d5860f9

Wat is opbrengstgericht werken?
Opbrengstgericht werken is een cyclisch proces waarbij je elke keer goed kijkt naar de volgende stappen die je neemt.

 • Hoe gaat het met de ontwikkeling van het kind
 • Welke doelen stel ik aan het kind
 • Hoe ga ik het doel bereiken?
 • Geeft wat ik doe resultaat?

Je werkt als leerkracht bewust en planmatig aan tussen- en einddoelen die je wilt bereiken met de kinderen. Daarvoor is het belangrijk dat je veel weet over een kind. Dat houdt in dat je veel informatie moet verzamelen. Dat kun je doen door observeren en toetsen. Ik zal beschrijven hoe wij dat op onze school doen.

Opbrengstgericht werken in de kleuterklas is een belangrijk item. Vooral om op die manier de zorg voor alle kinderen goed en duidelijk vorm te geven en daar naar te handelen. Vaak krijg ik de vraag hoe je dit het best kunt doen. Het is een langzaam durend proces van een hele school om dit goed voor elkaar te krijgen. Ook leiden er vele wegen naar Rome hebben we inmiddels gemerkt.
Wij maken gebruik van de praktische variant en inmiddels durf ik te zeggen dat het op onze school aardig vorm begint te krijgen.

We hebben een beredeneerd aanbod gemaakt. Hierin beschrijven we het basisaanbod in een jaarplanning. Van elk vakgebied geven we aan wat we in welke week aanbieden tijdens een thema. Als je het beredeneerd aanbod en de jaarplanning als word document wilt ontvangen mag je mij een mail sturen. Het aanbod en de jaarplanning kosten € 8,50. Als er kinderen zijn die moeite hebben om het aanbod te volgen of juist verder zijn dan wat het aanbod biedt, beschrijven we hen in het groepssignaleringsplan en groepsplan. Daar komt ook in te staan wat we deze kinderen aanbieden om hen te helpen.

Wij werken met vier vaste momenten in een jaar waarbij we de groep helemaal bij langs gaan. We noteren hierbij onze bevindingen in een groepssignaleringsplan.
Wat staat er in een groepssignaleringsplan?

 • Hoe ziet de groep eruit; zijn er een-oudergezinnen, zijn er problemen in de thuissituatie, heeft het kind een verlenging gehad of is het juist eerder doorgeschoven.
 • Hoe is de sociaal-emotionele ontwikkeling van bepaalde kinderen
 • Hoe gaat het met taal/lezen; hebben leerlingen verlengde instructie, zijn er pluskinderen, hebben kinderen thuishulp of externe hulp
 • Hoe is de rekenontwikkeling; hebben leerlingen verlengde instructie, zijn er pluskinderen, hebben kinderen thuishulp of externe hulp
 • Hoe is de fijne motorische ontwikkeling; hebben leerlingen verlengde instructie, zijn er pluskinderen, hebben kinderen thuishulp of externe hulp
 • Hoe is de grove motorische ontwikkeling; hebben leerlingen verlengde instructie, zijn er pluskinderen, hebben kinderen thuishulp of externe hulp
 • Hoe is het met de ruimtelijke oriëntatie van de kinderen
 • Hoe is de spraak/taalontwikkeling
 • Hoe is het met muziek
 • Hoe gaat het met creativiteit en beeldende vakken

We noteren in het groepssignaleringsplan alleen de opvallende leerlingen: de aandachtsleerling(tijdelijke ondersteuning), de probleemleerling (groepsoverstijgende ondersteuning) en de zorgleerling (schooloverstijgende ondersteuning).

Natuurlijk worden alle kinderen tijdens de 4 vaste momenten in een schooljaar geobserveerd en gevolgd. De opvallende ontwikkelingen van het kind worden genoteerd, zeker ook de positieve elementen van de ontwikkeling. De insteek van het begeleiden is op maat begeleiden en daardoor geen onnodige administratie en onnodige hulpplannen schrijven.

Ontdek de handleiding van een kind en daarmee kun je tijdig en optimaal aansluiten bij de ontwikkelingsbehoeften van het unieke kind.”

Dit is een hele goede manier om de groep in kaart te krijgen. Als alle opvallende leerling hier genoteerd zijn gaan we aan de slag met een groepshandelingsplan. Dit maken we ook vier keer in het jaar naar aanleiding van het groepssignaleringsplan. In ons groepshandelingsplan werken we alle vakgebieden in een keer uit, dus niet per vakgebied.

Ons groepshandelingsplan ziet er als volgt uit:

 • Wat is de probleemanalyse van het kind en de geschiedenis
 • Dan beschrijven we de beginsituatie en de toetsgegevens
 • Vervolgens stellen we voor elk kind een inhoudelijk en meetbaar doel op
 • Dan beschrijven we hoe we de begeleiding van het kind organiseren
 • Tot slot beschrijven we hoe we het denken te gaan evalueren.

Dan gaan we aan de slag. Ik heb twee hulpmomenten in de klas. De eerste is op een moment waarbij de kinderen alleen maar een bepaald aantal opdrachten mogen doen: puzzelen, werkboekje maken, ontwikkelingsmaterialen, etc. Op dat moment gaat de cirkel op rood en mogen ze mij niet storen. In de klas staat een timetimer waarop de periode staat waarbij ze zelfstandig aan de slag gaan.
In de klas heb ik een groepje tafels staan waar ik met de kinderen aan het werk ga. Ik organiseer het zo dat ik telkens een groepje kinderen aan de tafel heb waar ik hetzelfde mee kan oefenen. Voor dit moment trek ik een half uur uit. In dat half uurtje begeleid ik twee groepjes. Ik heb een schema gemaakt op welke dag ik welk groepje begeleid in een periode van 10 weken. Dit schema staat op een begeleidingszuil; een dubbelgevouwen a4 waarop de dag en datum, de namen van de kinderen, de opdracht en een lege kolom staat. In die lege kolom beschrijf ik kort hoe het is verlopen.

Het andere hulpmoment is tijdens het speel/werken. In het groepshandelingsplan komen altijd een paar leerlingen te staan die moeite hebben met spel, praten in de groep etc. Deze leerlingen nodig ik uit om een activiteit met mij te doen: vertellen bij de verteltafel, rijmen in de rijmhoek, telspelletjes, meespelen in de huishoek, helpen bij een bouwactiviteit, etc. Tijdens een thema kom je vaak ook momenten tegen waar je hulp bij zou willen geven, dat probeer ik tijdens dit moment te doen. Zelf vind ik het groepsplan/ontwerpschema daarbij handig om te gebruiken. Maar om een lijn te trekken met de rest van de school is het niet een formulier die wij hanteren.

Na een periode van tien weken worden de groepssignaleringsplannen en de groepshandelingsplannen geëvalueerd en doorgesproken met de IB-ers. Vervolgens worden voor de komende periode de nieuwe plannen gemaakt.

We zijn nu twee jaar op deze wijze aan de slag en het begint nu beter te lopen. Om op deze manier te gaan werken hebben we twee jaar lang een begeleider gehad. Dat was heel prettig omdat je er anders snel in verzandt.

GD Star Rating
loading...

Opbrengstgericht werken, 3.3 out of 5 based on 13 ratings

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!