www.jufjanneke.nl

0
GD Star Rating
loading...

Op bezoek bij de kinderen

Janneke 26 mei 2016

Misschien gaan jullie bij de kinderen in de klas op bezoek bij de kinderen thuis?
De meningen zijn er over verdeeld: het is een grote tijdsinvestering en levert het voldoende op? Dat is altijd een belangrijke afweging om te maken. 
Ik ga zelf altijd in groep 1 bij de kinderen op huisbezoek. Wij hebben op school afgesproken om dat te doen omdat we hebben gemerkt dat het heel belangrijk is om in ieder geval één keer bij de ouders en kinderen thuis te komen en te ervaren hoe de kinderen zijn in de thuissituatie. Mijn ervaringen daarbij zijn erg positief. Kinderen vinden het vaak heel bijzonder om hun leerkracht eens bij hen thuis te zien, de drempel naar de ouders toe wordt kleiner en je hebt de kans om te zien hoe de leefomgeving van een kind is. Soms zijn er situaties, die je anders had ingeschat en waardoor je een kind beter leert begrijpen en dat is zo waardevol dat ik de tijdsinvestering het meer dan waard vindt! 

Je kunt natuurlijk ook kritisch kijken naar het huisbezoek. Moet je overal tijden op de bank zitten en kletsen over koetjes en kalfjes? Ik denk van niet. Ik hou voor mijzelf altijd de volgende tips aan:

  • Ik geef van tevoren aan wanneer ik kom en hoe lang ik blijf. Dat is meestal een half uur.
  • Ik maak een verslag dat ik met de ouders doorneem. In dat verslag staat hoe het gaat in de klas met de leerling.
  • Ik plan een aantal gesprekken op een middag met een pauze ertussen van een kwartier om van de een naar de ander te gaan. Dat werkt prima!

Door op huisbezoek te gaan, leer je het kind beter kennen en heb je makkelijker contact met de ouders en krijg je een kans om een kijkje in het leven van een kind te nemen. Natuurlijk zitten er ook nadelen aan. Het blijft grote tijdsinvestering. Wij lossen dat op school op door in een bepaalde periode dan geen contactmomenten te plannen met de groep 1 leerlingen, het huisbezoek komt daarvoor in de plaats. Ook eisen sommige kinderen zoveel aandacht op, dat er van een gesprek niet veel terecht komt. Dat is jammer maar het voordeel daarvan is dan weer dat je weet dat het kind thuis zo is en je daar op school weer op in kunt spelen. Daardoor wegen de voordelen op tegen de nadelen.

Deze week bracht Verus een onderzoeksrapport naar buiten over thuisbezoek. Verus doet daarin ook een pleidooi om het huisbezoek in ere te herstellen. Gezien mijn eigen ervaringen, was ik geïnteresseerd in het verhaal. Ik mocht de rapportage voor publicatie alvast lezen. Verus vindt dat huisbezoeken horen bij de maatschappelijke opdracht van scholen om zich vanuit betrokkenheid te verdiepen in de huiselijke leefwereld van de kinderen. Het is intensief, erkennen ze maar ook zeker effectief! De bezoeken dragen bij aan het versterken van de band tussen school en ouder. Omdat er nog niet echt onderzoek naar gedaan was, heeft Verus aan TNS/NIPO opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de feitelijke situatie en de beleving van huisbezoeken. 
In deze rapportage is gekeken in hoeverre het huisbezoek bekend is bij ouders, schoolleiders en docenten in po en vo en wat de ervaringen zijn. Ook is het belang van het huisbezoek bekeken bij mensen met en zonder ervaring en is bekeken wat de gevolgen zijn van huisbezoeken. Verder is gerapporteerd wat de gevolgen voor de school zijn en de doelen van het huisbezoek. Een duidelijk en helder verslag dat een goede basis kan vormen in de discussie of je als school het thuisbezoek wel of niet belangrijk vindt.

Het onderzoeksrapport, verhalen van scholen en meer informatie over huisbezoek kun je vinden op: Verus Thuisbezoek.

GD Star Rating
loading...

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!