hoe kies je een basisschool???

   

Hoe kies je een basisschool?

Om te beginnen is het goed om mensen met kinderen die in de buurt wonen te vragen naar de ervaringen met de scholen in de omgeving. Daarnaast is het opdoen van eigen ervaringen ook heel belangrijk. Ga daarvoor zelf bij de scholen langs en vraag naar de schoolgids en een kennismakingsgesprek. Kijk daarbij alvast even goed rond want de sfeer is heel belangrijk. Bekijk de schoolgids goed en zet eventueel wat vragen op papier.

Voor een werkstuk heb ik dit punt al eens bekeken. Ik heb een aantal ouders die al ervaring opgedaan hadden bij het kiezen van een basisschool gesproken en doordat ik zelf veel gesprekken heb met nieuwe ouders, weet ik dat de volgende punten erg belangrijk zijn bij de schoolkeuze:

De eerste punten zijn gevoelsmatig heel belangrijk:

 • De uitstraling van de school, wat geeft het voor gevoel
 • Hoe ziet de school er van binnen uit? rommelig of juist opgeruimd, leuke kleuren etc.
 • Hoe word je ontvangen op de school? Is er tijd voor je vrijgemaakt of niet?

Verder zijn de volgende punten belangrijk om meer te weten te komen over de werkwijze en de sfeer op school:

 • Hoe wordt er in groep 1 en 2 gewerkt? Hebben ze een systeem waar vanuit ze werken of niet en zo niet waarom niet?
 • Werkt de hele school volgens een bepaald systeem? adaptief onderwijs, zelfstandig werken, ervaringsgericht onderwijs, ontwikkelingsgericht onderwijs, montessori, etc. Als de school volgens een systeem werkt, waarom is dit gekozen en hoe zijn de ervaringen ermee?
 • Je kunt vragen naar de leesmethodes in groep 3 maar op zich is dit niet echt belangrijk, immers, de meeste kinderen leren volgens alle methoden wel lezen en bovendien zijn alle methodes goed uitgetest.
 • Heeft de school een goed regel/sanctiebeleid? Wat doen ze aan pesten op school?
 • Bij een Christelijke school is een belangrijke vraag:hoe wordt godsdienst gegeven? Wat doet de school eraan? Hoe wordt er omgegaan met kinderen die niet Christelijk zijn?
 • Gebeuren er veel bijzondere activiteiten? Dat geeft de school een leuke uitstraling
 • Hoe is de overgang van groep 2 naar groep 3 geregeld? Belangrijk omdat in veel scholen in groep 1 en 2 een andere manier van lesgeven aan de orde is dan in de groepen 3 en verdere groepen
 • Hoe wordt er getoetst?
 • Zijn er ook activiteiten op school waar de hele school elkaar ontmoet? Dat kan n.l. heel goed zijn voor het saamhorigheidsgevoel: we zijn samen een school.
 • Hoe gaat de school om met kinderen die uitvallen? Dit kan zijn als het kind bepaalde dingen moelijk vindt maar ook als het heel erg goed gaat en de lesstof te makkelijk is
 • Wat krijgt een kind op school nog meer dan alleen de kennisvakken? Is er aandacht voor de creatieve vakken, drama, muziek etc?

Aan het eind van het gesprek heb je vaak een goed beeld van de school. Natuurlijk is het belangrijk om te weten welk systeem de school als uitgangspunt gebruikt maar vaak is het nog belangrijker dat je een leuke, gezellige, sfeervolle school hebt waar aandacht is voor het kind, het leren van de kinderen maar ook voor de sociale ontwikkeling en voor creatieve vakken. Ook maken duidelijke regels en structuur het vaak beter voor kinderen. Ze weten dan waar ze aan toe zijn.

Geeft dit alles een positief gevoel dan is de keuze vast duidelijk. Het is dan de bedoeling dat je op school een inschrijfformulier haalt en deze invult. Het is op de Anne Frankschool verder gebruikelijk om een intake gesprek te hebben. Tijdens dit gesprek vraag ik, als adjunct directeur, de ouders om samen het entreeformulier in te vullen. Hierna heb ik dan een duidelijk beeld van het kind en ga in overleg met de ouders over tot plaatsing in een groep. Samen gaan we dan nog even in de groep kijken en dan is de inschrijvingsprocedure rond.

Een kind mag bij ons op school vijf dagdelen voor zijn vierde verjaardag meedraaien. Een maand van tevoren krijgt het kind dan een welkomstboekje met wat informatie hoe het in de klas toe zal gaan. Dit boekje is bestemd voor de kinderen waardoor ze zich al wat thuis kunnen gaan voelen. En na de vierde verjaardag gaat het dan allemaal echt beginnen!

Iedereen die nog een school moet kiezen wens ik veel succes met de keuze!

Een boekentip:

 Mijn kind in groep 1 en 2<br>Annemarie Bon
Mijn kind in groep 1 en 2
Annemarie Bon